Wspólnotę Sióstr z Ząbek Za powierzane nam intencje zapisane w księgach modlitw

Wspólnotę Sióstr z Wielopola Skrzyńskiego Za Zgromadzenie Księży Michalitów

Wspólnotę Sióstr z Monte San’Angelo O beatyfikację Cz. Sł. Bożej m. Anny Kaworek

Wspólnotę Sióstr z Warszawy, Bemowo Za dobroczyńców naszego domu i Zgromadzenia

Wspólnotę Sióstr z Szydłowca O opiekę Bożej Opatrzności nad naszymi wspólnotami i całym Zgromadzeniem