Hide/Show Panels Hide/Show Panels
off

25 lat w służbie życiu

Z naszych Wspólnot
25 lat w służbie życiuPRZEMYŚL-PRĄDZYŃSKIEGO. 25 marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to patronalne święto Domu Matki i Dziecka w Przemyślu. Tegoroczny Dzień Świętości Życia był także okazją do dziękczynienia Bogu za działalność tej placówki w ramach jubileuszowych obchodów 25-lecia odnowy struktur Caritas Archidiecezji Przemyskiej, które nastąpiły po przemianach społeczno-politycznych w naszym kraju. Dom Samotnej Matki, który historią sięga 1984 r. i placówki w Soninie, był pierwszą z różnych form działalności, jaką podjęła przemyska Caritas. Z czasem placówka została przeniesiona do Przemyśla, na ul. Prądzyńskiego i przyjęła nazwę - Dom Matki i Dziecka. Dzięki gościnności ks. prałata Aleksandra Burdzego, proboszcza parafii pw. św. Benedykta, Cyryla i Metodego, na terenie której obecnie funkcjonuje placówka, uroczystości jubileuszowe odbyły się w nowo konsekrowanym, pięknym kościele parafialnym. Najpierw w jego dolnej części została zaprezentowana historia Domu, a następnie ks. bp Stanisław Jamrozek przewodniczył dziękczynnej Mszy św. z udziałem kapłanów współpracujących z placówką i zaproszonych gości. Podczas homilii Ksiądz Biskup podkreślił wartość ludzkiego życia i rodziny, która jest najważniejszym środowiskiem dla każdego człowieka, ukazał Maryję przyjmującą z zaufaniem poczęte w niej Życie i zachęcił do modlitwy za rodziny, poczęte dzieci, szczególnie te zagrożone aborcją. Na zakończenie Mszy św. Ks. Biskup poświęcił figurę Matki Bożej Niepokalanej, która będzie umieszczona przed Domem Matki i Dziecka. Po Eucharystii dopełnieniem uroczystości były podziękowania, skierowane przez obecnego dyrektora placówki ks. prałata Romana Wawro i s. kierowniczkę Hiacyntę Popiel wobec ludzi i instytucji wspierających działalność Domu. Wśród obecnych na uroczystości byli: Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ks. Artur Janiec i jego Zastępca ks. Janusz Zajdel, Prezydent Miasta Przemyśla - Robert Choma, przedstawiciele Rady Miasta, Wydziału Polityki Społecznej oraz osoby z instytucji, z którymi placówka współpracuje na co dzień, z MOPS-u, SANEPID-u,(...). Ze wzruszeniem uczestniczyły w spotkaniu siostry pasterki, przełożona generalna m. Gracjana Zborała wraz z wikarią generalną oraz siostrami, które pracowały w tym dziele, s. Honoratą Hyjek i s. Lucyną Gawłowicz. Obecne były także siostry z zarządu sióstr michalitek na czele z s. asystentką Julią Szteliga oraz bez mała prawie wszystkie michalitki pracujące w tym domu na przestrzeni ostatnich 14 lat. O oprawę muzyczną zadbał, powstały na potrzebę uroczystości michalicki zespół muzyczny, składający się z sióstr michalitek z pobliskich placówek i kierownika zespołu, ks. Sylwestra Szwajcy,michality, dyrektora placówki "Moja Rodzina" w Prałkowcach. Radością tego spotkania, była także obecność wielu matek, które na przestrzeni istnienia placówki znalazły tu chwilową przystań. Kwilenie, gaworzenie, płacz ich dzieci w tle prezentacji, przemówień i podziękowań, nie przeszkadzały, ale przypominały, że to dla ich życia, prowadzone jest to dzieło.

"Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać - oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi..." (św. Jan Paweł II,EV)

Krótka historia i aktualna działalność Domu Matki i Dziecka w Przemyślu


Od 3 grudnia 1984 r., Kościół Przemyski, staraniem ks. Jana Wójtowicza, włączył się w konkretne dzieło miłosierdzia, tj. w obronę życia, otaczając opieką zwłaszcza kobiety będące w stanie błogosławionym, samotne matki i ich niemowlęta, często odrzucone przez najbliższych. Powołano wówczas do istnienia w Soninie Dom Samotnej Matki. Opiekunem tworzącego się dzieła, został mianowany ze strony Kurii Przemyskiej ks. Jan Wójtowicz.Posługę w tym domu podjęły siostry ze Zgromadzenia Pasterek od Opatrzności Bożej.

Dom Samotnej Matki w Soninie

Na początku lat dziewięćdziesiątych, poprzedniego stulecia, o placówkę ratującą życie nienarodzonych i bezbronnych dzieci w Przemyślu, zabiegał ks. Marian Kaszowski. Mobilizacją do takiej inicjatywy był rok 1994, ogłoszony przez Kościół, Rokiem Rodziny. W Archidiecezji Przemyskiej przeżywano Kongres Rodziny. Jednym z owoców tego roku, było powołanie do istnienia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Z inicjatywy tegoż Stowarzyszenia zawiązała się w Radzie Miejskiej Komisja Rodzinna. Po niedługim czasie Komisja wydała raport o stanie rodzin i ujawniła wielowymiarowe kryzysy, dotyczące również urodzeń ze związków pozamałżeńskich i przez nieletnie matki. Rada Miasta mając taki obraz rodzin, przychyliła się do projektu powołania Domu Samotnej Matki dla Gminy Przemyśl. Po rocznych poszukiwaniach instytucji, która zajęłaby się prowadzeniem takiego dzieła, Rada Miasta przyjęła ofertę Caritas Archidiecezji Przemyskiej i aktem darowizny w 1998 przekazała na ten cel nieruchomość po byłym żłobku, przy ul. Prądzyńskiego 8. 
Dyrekcja Caritas Archidiecezji Przemyskiej w 1999 r. podjęła uchwałę o przeniesieniu instytucji Domu Samotnej Matki w Soninie, do utworzonego Domu Matki i Dziecka w Przemyślu przy ul. Prądzyńskiego 8. Pełnomocnikiem Caritas do spraw organizacji tej placówki został zastępca dyrektora Caritas, ks. Marian Kaszowski.

Nowy Dom zaczął funkcjonować od 1 września 1999 roku. W dniu 3 września została przyjęta pierwsza samotna matka z trójką dzieci. Oficjalne, uroczyste otwarcie i poświęcenie Domu Matki i Dziecka miało miejsce 26 października 1999r. Msza święta została odprawiona w kościele parafialnym  pw. Św. Benedykta, Cyryla i Metodego, pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika, połączona z poświęceniem obrazu Matki Bożej  z Guadelupe i nabożeństwem duchowej adopcji. Uczestniczyli w niej mieszkańcy Przemyśla i liczne grono zaproszonych Gości: duchownych i świeckich, w tym również przedstawiciele władz wojewódzkich. W homilii Ksiądz Arcybiskup między innymi powiedział, że: "Powstanie w Przemyślu Domu Matki i Dziecka, to wyraz dobrego serca i wielu ludzi zatroskanych o życie ludzkie", a w swoim słowie do zebranych Biskup rzeszowski, Kazimierz Górny, podziękował przede wszystkim pierwszemu inicjatorowi placówki tego typu, ks. Janowi Wójtowiczowi, kapłanowi bardzo zasłużonemu dla ratowania życia poczętego, mówiąc:, "...kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat.  Serdecznie gratuluję Przemyślowi tej wspaniałej inicjatywy, podjętej w imię ratowania życia". Po zakończonej uroczystości zaproszeni Goście i Domownicy, na czele z Ks. Abpem J. Michalikiem, procesjonalne przenieśli obraz Matki Bożej z Guadelupe, patronki poczętego życia, z kościoła parafialnego do kaplicy Domu Matki i Dziecka. Uroczystego przecięcie wstęgi dokonali: Ks. Abp J. Michalik Metropolita Przemyski, Zastępca Dyrektora Caritas Ks. Marian Kaszowski i Wicewojewoda Podkarpacki, Marek Kuchciński.

W listopadzie w 2000 roku, z powodu braków personalnych w Zgromadzeniu, z pracy w Domu Matki i Dziecka odeszły siostry pasterki. Tymczasową posługę od grudnia 2000 do czerwca 2001, objęły siostry ze Zgromadzenia Opatrzności Bożej. 29 czerwca 2001 r.do pracy w placówce przybyły pierwsze michalitki: S. Elizeusza Bartochowska - kierownik i S. Joachima Bieleń - opiekunka.

Dom Matki i Dziecka w Przemyślu

Celem posługi świadczonej w Domu Matki i Dziecka w Przemyślu jest ochrona życia dzieci poczętych. Dokonuje się ona przez niesienie pomocy kobietom, które znalazły się w trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej, materialnej i spodziewają się narodzin dziecka, jak również takim, które na skutek przemocy w rodzinie nie mogą przebywać we własnym domu. Dom Matki i Dziecka jest niepubliczną placówką podlegającą pod Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Obecny dyrektor Domu Matki i Dziecka, ks. prałat Roman Wawro, podobnie jak jego poprzednicy, jest koordynatorem i opiekunem tego dzieła. Natomiast od strony praktycznej placówkę prowadzą od 14 lat siostry michalitki. Funkcję kierowniczki placówki oraz przełożonej wspólnoty zakonnej pełni obecnie s. Hiacynta Popiel. Dom posiada 20 miejsc dla matek i ich dzieci.
Dom Matki i Dziecka, to szczególne miejsce. Z pozoru, to niczym niewyróżniający się budynek, nie widać na nim żadnego szyldu, oznaczenia. Dom ten,jednak kryje w sobie prawdziwe tajemnice ludzkiego cierpienia i oczekiwanej nadziei. Jest to miejsce, gdzie powoli osuszają się ludzkie łzy, wylane na wieść o ciąży, o wyrzuceniu z domu, po bólu od ciosu zadanego ręką męża, po odtrąceniu i samotności, wreszcie po braku perspektyw na przyszłość.
To tu, powoli cierpienie zaczyna nabierać sensu i prowadzi do celu - narodzenia nowego życia. Tutaj, z czasem krzyk nienawiść przeradza się w przebaczenie, myśl o aborcji zamienia się na pierwszy krzyk narodzonego dziecka i uśmiech maleństwa, którego nie da się do niczego porównać. Miejsce to, zapewnia bezpieczeństwo i pozwala na nowo wyznaczać wyższe wartości i cele życiowe.

Matki z dziećmi zostają otoczone w placówce szeroką,kompleksową opieką. Otrzymują pomoc we wszelkich możliwych sprawach tak, aby mogły wziąć odpowiedzialność za życie swoje i dziecka. Czas przebywania w placówce jest różny i zależy od indywidualnych przypadków.

Doma Matki i Dziecka PrzemyślPoprzez pomoc prawną i medyczną, pracę opiekuńczą i wychowawczą, samotne matki mogą przygotować się do podjęcia trudu wychowania dziecka i samodzielnego życia. Kobiety i młodziutkie dziewczęta uczą się opieki nad dzieckiem: karmienia, pielęgnacji, wychowywania, dopilnowywania wizyt lekarskich i szczepień, gotowania, utrzymania porządku w swoim pokoju i innych pomieszczeniach. Wiele z nich kontynuuje naukę szkolną na różnych etapach, począwszy od gimnazjum aż do studiów włącznie. Na ile jest to możliwe, podejmowane są próby nawiązania zniszczonego kontaktu z rodziną i środowiskiem. Mają też możliwość korzystania z pomocy duchowej, którą świadczą poszczególni dyrektorzy - kapłani diecezji przemyskiej, kierownicy duchowni i siostry zakonne. Matki mają możliwość pojednania się z Bogiem i powrotu do kontaktu z Nim. Służy temu przede wszystkim dzielenie się Słowem Bożym, osobista modlitwa, w tym codziennie odmawiany różaniec i lektura dobrych książek oraz prasy katolickiej. To duchowe doświadczenie pozwala niejednokrotnie na porozumienie się i pojednanie z najbliższymi. Zdarza się, że pobyt w tym Domu, staje się dobrą płaszczyzną na drodze do porozumienia zwaśnionych stron i powrotu samotnych matek do rodzinnego domu.
Mimo, że placówka jest przeznaczony dla kobiet dorosłych, to zdarza się i to coraz częściej, że przyjmowane są, za zgodą sądu, również nieletnie, spodziewające się dziecka dziewczęta, zarówno z domów rodzinnych, jak również z domów dziecka. 
Doświadczenie pokazuje, że warto każdej z nich dać szansę i wspierać ją w wychowywaniu dziecka, jak długo tylko jest to możliwe. Wiele z nich bardzo się stara i wygrywa walkę z brakiem nadziei, ze zniechęceniem, z własnym zmęczeniem, poświęca siebie, by życie, które wydała na świat, mogło się właściwie rozwijać. Świadectwem tworzących się więzi i wdzięczności za otrzymaną pomoc, są odwiedziny matek, które opuściły placówkę, by pokazać swoje pociechy, jak urosły, jak się rozwijają, a dzieciom dom, w którym się rodziły i stawiały pierwsze kroki.  Na przestrzeni 30 lat, łącznie w obu placówkach w Soninie i Przemyślu wsparcie otrzymało 444 kobiety i 427 dzieci. 

Społeczeństwo i realia życia zmieniają się. Po trzydziestu latach, od przybycia pierwszej kobiety do Domu Samotnej Matki w Soninie, pojawiają się, zupełnie inne problemy kulturowo - społeczne. Przychodzą do Domu Matki i Dziecka kobiety o innym profilu psychospołecznym. Często zgłaszające się matki, nie radzą sobie z samotnym macierzyństwem. Z roku na rok obniża się wiek zgłaszanych matek. Najmłodsza, dotychczas przyjęta, matka miała zaledwie 13 lat. Są to owoce rozpadu rodzin: rozwody, brak mieszkań, brak pracy, odpowiedniej polityki prorodzinnej, demoralizacja młodzieży, szczególnie w sferze seksualnej i brak wychowania do odpowiedzialności za dar przekazywania życia. Szeroko reklamowana i rozprowadzana wśród młodzieży gimnazjalnej, za darmo, antykoncepcja zbiera przerażające żniwo przedwczesnych ciąż i późniejszej bezpłodności przy wieloletnim jej stosowaniu.
Samotne matki stają przed obliczem wielu problemów: osobistych, rodzinnych, wychowawczych, społecznych. Jeśli kobieta decyduje się samotnie wychować dziecko z nieślubnego związku, często jest skazana na niezrozumienie. Niejednokrotnie ludzie z otoczenia kobiety wydają też niesprawiedliwe wyroki i rozgłaszają nieuczciwe opinie, gdy odchodzi ona od męża z powodu jego alkoholizmu, psychicznego znęcania się nad rodziną, molestowania czy bicia. Taka kobieta musi nie tylko poradzić sobie z psychicznym rozchwianiem, ale także umieć znieść społeczne, raniące i nieprawdziwe osądy. Często dotknięte są one bezrobociem i mają konflikt z prawem. Nie zawsze mogą liczyć na pomoc swoich rodzin. Pozostają praktycznie bezdomne. Wiele z nich staje przed dramatycznymi wyborami. Zrozpaczone i odrzucone przez najbliższych podejmują czasem szaleńcze decyzje. Ratują swoje życie te, które na swojej drodze spotkają życzliwe serce i właściwą pomoc.

Dom Matki i Dziecka w PrzemyśluPatrząc na taką rzeczywistość, jeszcze bardziej jawi się konieczność istnienia takich placówek, jak Dom Matki i Dziecka. Kościół, jak zawsze, wychodzi naprzeciw konkretnym potrzebom, nie licząc nakładu finansowego, który w tym przypadku jest dość duży. Głównym źródłem pomocy dla poczętych dzieci i ich matek jest Fundusz Ochrony Życia Archidiecezji Przemyskiej. Fundusz niesie pomoc tam, gdzie zagrożone jest ludzkie życie. Podstawowym źródłem funduszu jest połowa składki na tacę, jaką wierni ofiarują w Boże Narodzenie na Pasterce. Jednak najpewniejszym Sponsorem placówki jest Boża Opatrzność, to ona nieustannie działa przez dobre i wrażliwe serca.
Troska poszczególnych księży dyrektorów Domu Matki i Dziecka, sióstr zakonnych i osób świeckich współpracujących oraz wolontariuszy, sprawia, że budynek mieszkalny i całe obejście wciąż jest modernizowane i upiększane, by również w ten sposób uczyć matki, jak organizować w przyszłości swoje mieszkanie i dbać o ich estetykę i praktyczność.

Raz w miesiącu, w kaplicy placówki jest odprawiana Eucharystia za Ofiarodawców, w której uczestniczą matki i ich dzieci. Codziennie w modlitwie różańcowej zanoszone są także intencje tych, którzy przez pracę, radę, duchowe i materialne wsparcie, współprowadzą to dzieło służby tym, którym nie można nie służyć, i pomagają kochać tych, których nie można nie kochać. Niech Dobry Bóg, sam będzie nagrodą dla wszystkich, którzy pomagają budzić nadzieję, tam, gdzie jej coraz bardziej brak, obcierać łzy z oczu matek i ich dzieci, którzy słyszą, "że Bóg w dzieciach łka". Niech Bóg będzie uwielbiony w każdym spojrzeniu i cudownym uśmiechu dziecka przyjętego i urodzonego, na przestrzeni trzydziestoletniej historii domów: Samotnej Matki w Soninie oraz Domu Matki i Dziecka w Przemyślu.

Każde dziecko, to dar od Pana Boga. Jeśli nie może się ono urodzić we własnym środowisku, w otoczeniu miłości i radości, to są takie miejsca, które tworzą dla niego atmosferę zbliżoną do ciepła rodzinnego domu, aby mogło przyjść na świat.

"Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia (...)
jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"( św. Jan Paweł II).


Dodane przez smc dnia 28 marzec 2015 21:24 · 0 Komentarzy · 10259 Czytań · Drukuj · PDF document
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
off
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Na dzisiaj
Losowa fotka
s.Łucja nagrywa wszystko
s.Łucja nagrywa wszystko
Z wizytacji w Kamerunie
Pomoc Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sMonika
15/03/2021 20:46
Relacja z Domu Samotnej Matki w Przemyślu w TVP 1
link
miedzy-ziemia-a-nie bem,14
032021,5242716 1


sMonika
30/11/2020 16:20
S. Dorota Burczyk-O zdalnej katechezie w Radio Fara
link
iwum-mp3/rtd-2020-1 1-24-a
ktywizacja_dzi eci_na_zdal
nej_katec hezie_sDorota-Bu
rczy k.mp3


sMonika
28/10/2020 11:33
Wywiad z s. Hiacyntą link

Archiwum
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.