Hide/Show Panels Hide/Show Panels
off

List Okólny na Rok św. Michała Archanioła

Dom Generalny
LIST OKÓLNY
NA DZIEŃ USTANOWIENIA W MIEJSCU PIASTOWYM
SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
I BŁOGOSŁAWIONEGO BRONISŁAWA MARKIEWICZA
29 WRZEŚNIA 2007 ROKU


PRZYPATRZMY SIĘ POWOŁANIU NASZEMUDrogie Siostry Michalitki,
Drodzy Współbracia Michalici,
Współpracownicy i Przyjaciele Zgromadzeń św. Michała Archanioła,
Kochana Młodzieży!

Ponad sto lat temu nasz błogosławiony Założyciel kierowany charyzmatycznym tchnieniem Ducha Świętego, dał początek michalickim rodzinom. Jako przewodnika i głównego opiekuna na trudne drogi historii wybrał świętego Michała Archanioła. Widział w Nim bowiem przykład zachwytu i uwielbienia Boga oraz płomiennej miłości, która zwyciężyła nieposłuszeństwo i bunt szatana. Postrzegał także tego potężnego Archanioła, jako wzór pokory i czystości serca.

Duchowi synowie i córki błogosławionego Bronisława, wierni otrzymanemu dziedzictwu i zachęceni archanielskim zawołaniem Któż jak Bóg rozchodzą się z Miejsca Piastowego we wszystkie strony świata, by pod sztandarem św. Michała Archanioła służyć Bogu i ludziom. Jakże wielka radość przenika nasze serca, gdy dowiadujemy się, że w różnych częściach świata, w odmiennych językach i kulturach rozbrzmiewa z inspiracji pracujących tam michalitów i michalitek to archanielskie zawołanie. Australijczycy, Białorusini, mieszkańcy Antyli, Kameruńczycy, Kanadyjczycy, Latynosi, Niemcy, Włosi, Ukraińcy, Papuasi, Austriacy i wszyscy inni, wśród których od lat posługujemy, sławią Imię Boże na wzór i pod przewodnictwem Księcia Aniołów.

1. Czasy, w których przyszło żyć i pracować naszemu zakonodawcy nie były łatwe. On sam wystawił im niepochlebne świadectwo: Żyjemy w czasach nadzwyczaj smutnych. Jeszcze nigdy moce piekielne nie występowały z taką zaciekłością, zuchwalstwem i przebiegłością przeciw Panu Bogu i Jego Kościołowi, jak właśnie obecnie. Złość tych potęg wrogich dosięgła takiej miary, że walka przez nie toczona nosi na sobie wyraźnie znamiona boju nadludzkiego. Tajne towarzystwa opasały całą kulę ziemską i wcisnęły się na najwyższe i najbardziej wpływowe stanowiska, aby wywrócić ołtarze i trony. Obrazy księcia piekielnego bywają obnoszone jawnie w pochodach po ulicach miast, a pieśni na cześć jego układają uczeni mężowie...

To właśnie ta wstrząsająca diagnoza tamtych czasów i podjęte przez Namiestnika Chrystusowego Leona XIII przeciwdziałania mocom zła skłoniły ks. Markiewicza do obrania św. Michała Archanioła za patrona tworzonego dzieła w Miejscu Piastowym. W chwilach tak trudnych - pisał - należy mieć do pomocy w walce z przemożnymi potęgami zła więcej aniżeli jedno światło i jedną siłę nadprzyrodzoną. Wypada zatem w czasach obecnych zwrócić się ze szczególnym nabożeństwem i w sposób osobliwy do św. Michała Archanioła, wodza wojsk niebieskich i pogromcę złych duchów, który po Najświętszej Maryi Pannie w niebie zajmuje pierwsze miejsce i również na losy świata po Niej najwięcej wpływa. Nasze ostateczne zwycięstwo w ich ręku spoczywa. Św. Michał Archanioł po Najświętszej Maryi Pannie jest pierwszą potęgą na niebie i na ziemi (zob. "Szkaplerz św. Michała Archanioła", Powściągliwość i Praca, 5 (1902) s. 47).

2. Kiedy dziś czytamy te słowa musimy potwierdzić ich zadziwiającą aktualność. Czy czasy, w których żyjemy obecnie, nie są naznaczone podobnym smutkiem? Mimo, że rozwój cywilizacji przybliża nas do coraz większego dobrobytu, nie stajemy się przez to szczęśliwsi. Więcej wydajemy, ale mniej się cieszymy. Mamy większe domy, ale mniejsze rodziny. Więcej wiemy, lecz mniej rozumiemy. Mamy więcej udogodnień, ale mniej czasu. Powiększyliśmy to co posiadamy, ale pomniejszyliśmy nasze wartości. Mówimy dużo, kochamy mało i nienawidzimy zbyt często. Upatrującemu szczęście w złudnej pogoni za materialnym dobrem światu, udało się wmówić, że Szatan i jego sprawy to mit przeszłości, odpowiedni dla zacofanych i niewykształconych. Czyż wiec zadaniem na dziś dla naszych rodzin zakonnych nie jest szerzenie kultu św. Michała i przyzywanie jego przemożnego wstawiennictwa? Cóż dopiero powiedzieć, kiedy patrzymy na powierzone naszej pieczy, w pierwszym rzędzie dzieci i młodzież? Nasz Ojciec pisał: Lucyfer to pierwszy i największy gorszyciel, bo zgorszył aniołów, towarzyszów swoich, aby podnieśli bunt przeciwko swemu Stwórcy. Diabeł szczególnie kocha się w zgorszeniu. Zgorszenie, to jego ulubione działanie, to posłannictwo, jakie sobie wykreowała szatańska złośliwość. Bóg buduje, a szatan burzy (Hetman niebieski, s. 66). Musimy więc zrobić wszystko, co w naszej mocy, by uchronić przed zgorszeniem tych maluczkich, których Opatrzność poleciła naszemu wychowaniu. Św. Michał Archanioł jest nam w tym zadaniu szczególną pomocą.

Również Kościół jest obecnie atakowany z niezwykłą wprost zaciekłością. Bł. Bronisław Markiewicz przytaczając fragment z Ap 12, 7-9 o zwycięskiej walce św. Michała Archanioła ze Smokiem, dorzuca jeszcze jeden werset: Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane (Ap 20, 9), to jest Kościół święty, jak naucza św. Augustyn. Tym samym bł. Bronisław chce zaznaczyć, że strącony Smok na ziemię, nie tylko zwodzi całą zamieszkałą ziemię (Ap 12, 9), ale ze szczególną nienawiścią i zaciętością atakuje Kościół święty. Potrzebna jest więc nam pomoc św. Michała Archanioła Opiekuna Kościoła świętego i Obrońcy Ludu Bożego.

Nieustanna walka dobra i zła, potężna fala laicyzacji i wiara w ludzki intelekt bez duchowego pierwiastka oraz szatańskie sprawy, winny nas mobilizować do krzewienia kultu naszego Patrona, nie tylko poprzez modlitwę po każdej Mszy św., pieśni, koronki, nabożeństwa i wizerunki św. Michała Archanioła, ale nade wszystko poprzez świadectwo gorliwego życia w duchu Któż jak Bóg i Powściągliwość i Praca. Walkę ze złem trzeba rozpocząć od siebie, aby potem skutecznie kontynuować ją w naszych domach, parafiach, oratoriach i domach dziecka, wszędzie tam, gdzie Bóg postawił nam zadania.

3. W taki kontekst wpisuje się niezwykle radosne wydarzenie, które stanie się naszym udziałem w uroczystość Świętych Archaniołów, 29 września br. W tym dniu Metropolita Przemyski, abp Józef Michalik podniesie kościół zakonny p.w. Matki Bożej Królowej Polski i Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym do rangi Sanktuarium Świętego Michała Archanioła i Błogosławionego Bronisława Markiewicza. Jest to nie tylko duchowe przeżycie, ale i swoisty znak czasu. Miejsce uświęcone błogosławionym życiem Ojca Założyciela, jego pracą i modlitwą, duchową walką i dziełem wychowania, zostaje przez Kościół święty uznane także miejscem szczególnej czci św. Michała Archanioła. Oto na naszych oczach spełnia się pragnienie ks. Markiewicza: Wypada zatem w czasach obecnych zwrócić się ze szczególnym nabożeństwem i w sposób osobliwy do św. Michała Archanioła, wodza wojsk niebieskich i pogromcy złych duchów... ("Szkaplerz św. Michała Archanioła", s. 47).

Spośród ok. 250 kościołów poświęconych w naszej ojczyźnie św. Mi¬chałowi Archaniołowi, nasza miejstecka świątynia będzie pierwszą świątynią w randze SANKTUARIUM. Stanie się także obok Sanktuariów na Górze Gargano w Italii i w Santiago na Dominikanie, trzecim powierzonym naszej michalickiej pieczy. To wielka radość, ale i olbrzymie wyzwanie, by kult świętego Archanioła uczynić żywym i ukazać jego niezwykłą aktualność.

Musimy zatem, Drogie Siostry i Drodzy Bracia, ożywić w sobie miłość do naszego niebieskiego Patrona, poprzez modlitwę i zgłębianie anielskiej duchowości. Dopiero wówczas będziemy zdolni z całym przekonaniem szerzyć jego kult pośród ludu, któremu z woli Bożej posługujemy. W tym celu

ogłaszamy w naszych Zgromadzeniach rok poświęcony szczególnej czci Świętego Michała Archanioła.

Będzie on trwał od dnia ustanowienia kościoła rektoralnego w Miejscu Piastowym sanktuarium św. Michała (29 września 2007), aż do uroczystości Świętych Archaniołów w roku następnym, tj. do 29 września 2008 r.

W miejscach pierwszych objawień św. Michała w Cherotope i Chone na Wschodzie, wytryskały źródła mające właściwości uzdrawiające. Niech w Miejscu Piastowym wytryśnie ożywcze źródło gorliwej modlitwy i czci św. Michała, dla uzdrowienia naszych czasów. Módlcie się szczególniej do św. Michała Archanioła, obok którego chcemy walczyć z potęgami piekielnymi i zwyciężać (Bł. B. Markiewicz).

Już dziś Wszystkich Was serdecznie zapraszamy na uroczystości w Miejscu Piastowym. Przybądźcie licznie z całego kraju wraz z pielgrzymami z parafii, w których posługujecie do ziemi, która jest droga sercu każdej michalitki i każdemu michalicie.

Zawierzając opiece św. Michała Archanioła sprawy związane z ustanowieniem sanktuarium, przyzywamy Jego przemożnej opieki:

O pełen blasku i mocy Wodzu wojsk anielskich, bądź nam pomocą i wsparciem w dążeniu do wiecznego zbawienia. Wybaw nas od wszelakich nieszczęść i zachowaj od każdego zła, a przede wszystkim od niemoralności i upadku obyczajów. Spraw abyśmy wzrastali w wierze, nadziei i miłości, i cie¬szyli się Twoim potężnym orędownictwem. (Akatyst ku czci św. Michała Archanioła z liturgii bizantyńskiej).

W rocznicę beatyfikacji ks. Bronisława Markiewicza, 19 czerwca 2007 roku.


M. Natanaela Ryszarda Bednarczyk Przełożona Generalna
Ks. Kazimierz Radzik Przełożony Generalny

Miejsce Piastowe - Marki, 19 czerwca 2007
Dodane przez cssma dnia 24 wrzesień 2007 10:20 · 0 Komentarzy · 16960 Czytań · Drukuj · PDF document
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
off
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Na dzisiaj
Losowa fotka
Oczyścić serce
Oczyścić serce
Święto Patronalne
Pomoc Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sMonika
15/03/2021 20:46
Relacja z Domu Samotnej Matki w Przemyślu w TVP 1
link
miedzy-ziemia-a-nie bem,14
032021,5242716 1


sMonika
30/11/2020 16:20
S. Dorota Burczyk-O zdalnej katechezie w Radio Fara
link
iwum-mp3/rtd-2020-1 1-24-a
ktywizacja_dzi eci_na_zdal
nej_katec hezie_sDorota-Bu
rczy k.mp3


sMonika
28/10/2020 11:33
Wywiad z s. Hiacyntą link

Archiwum
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.