Hide/Show Panels Hide/Show Panels
off

Św. Michał Archanioł nadal działa z mocą

Z naszych Wspólnot
peregrynacjaJOINVILLE LE PONT - FRANCJA. W dniach od 1 do 3 kwietna 2016 r.  Siostry Michalitki w Joinville le Pont przeżywały peregrynację św. Michała Archanioła w swojej parafii - St. Charles  Borromes.
W  Wielką Środę razem z parafianami rozpoczęły nowennę do św. Michała. Peregrynacja rozpoczęła się w piątek, 1 kwietnia projekcją filmu o objawieniach św. Michała Archanioła na Górze Gargano "Między wiarą, a kulturą", a  następnie przedstawiona została prezentacja poświęcona wizji  Papieża Leona XIII i  ważności modlitwy prostego egzorcyzmu.
Figurę św. Michała w uroczystej procesji wniesiono do kościoła. Msze św. sprawowali kapłani z  Parafii: ks. proboszcz Grègoire Bellut oraz wikariusz ks. Paul Nguyen Duong. Muzycznie podczas mszy św. posługiwały: s. Rozalia Oleniacz  oraz dwie parafianki, Panie Wallut i Mari Stella, śpiewając pieśni ku czci św. Michała. Ksiądz proboszcz podczas homilii ukazał rolę św. Michała Archanioła jako tego, który uczy nas adoracji i uwielbienia Boga. Wyraził też wdzięczność Bogu za dar św. Michała Archanioła dla Kościoła Francuskiego.
Na Msze św. przybyli znajomi Sióstr, szczególnie osoby żywo zaangażowane w dzieło peregrynacji we Francji, zarówno Polacy, jak i Francuzi. Na uwagę zasługują "małe cuda" jakich św. Michał dokonał przez tych ludzi, a są nimi, w krótkim czasie przetłumaczone na język francuski, teksty: formularza Mszy św. o św. Michale Archaniele,  materiały na temat Bractwa Szkaplerza i Rycerstwa św. Michała. Na szczególną uwagę zasługuje powstały w języku francuskim "Modlitewnik anielski" z modlitwami do św. Michała Archanioła, a także bloog poświęcony peregrynacji. Po Mszy św. odbyła się konferencja na temat "Św. Michał w historii Francji", którą mówił nawrócony Żyd, Pan Jean - Raphaël Eglin, autor książki pt. "St. Michel Archange conduit nous au Christe" (Św. Michale prowadź nas do Chrystusa). W swoim przemówieniu ukazał św. Michała jako tego, który w sposób szczególny wybrał sobie Francję. Fakty historyczne wskazują na to, że wielokrotnie wybawił ją z rąk nieprzyjaciela. Prelegent wskazywał  na  wiele niebezpieczeństw, które zabijają duszę ludzką, a które tu we Francji bardzo się rozpowszechniły: magia, wszelkie rodzaje spirytyzmu, okultyzmu, ezoteryki, sekciarstwa, niewiary w Boga, oziębłość, wiara w horoskopy, itd. Nawiązał też do jednego z obajwień Maryjnych we Francji. W 1902 roku Matka Boża powiedziała mistyczce Martin Dexler "Je suis toute miséricorde, je veux sauver la France mais il faut prier Saint Michel Archange sinon il n'interviendra pas!" (Jestem Matką Miłosierdzia, chcę ocalić Francję, ale potrzeba by modlono się do św.Michała Archanioła inaczej On nie przyjdzie Jej na pomoc.  
Pan Eglien powiedział, że to nie przypadek  iż  w tym trudnym czasie terrorystycznych zamachów na Francje, przybywa św.Michał, ale że to jest wyraz Opatrzności Bożej. Mówił: " To właśnie na Górę Gargano, św. Aubert - biskup, w 708 roku, po objawieniu  św. Michała wysłał zakonników, by przywieźli kamienie pod fundament Sanktuarium Mont Saint Michel we Francji, (w regionie Dolnej Normandii, w departamencie Manche). Ono też odegrało wielką rolę w historii Francji.
Pisarz również przyjął również szkaplerz św. Michała Archanioła, mówiąc z radością, że teraz przynależy do Rodziny Michalickiej oraz, że będzie współpracował głosząc konferencje tam, gdzie figura będzie pielgrzymować. (Już mamy zaproszenie na 23- 24 kwietnia do K-la st. Clair w Paryżu i na 7 maja do st. Michel w Creteil, gdzie w programie są jego konferencje). Pan Eglein dał też świadectwo  o wzrastaniu w miłości do św. Michała. Wspomniał z wdzięcznością o kapłanie, który często opowiadał mu o św. Michale, i zachęcił naszych kapłanów: "Kapłani! Nie bójcie się młodym ludziom wskazywać na potężnych orędowników, których dał nam Bóg". Zaświadczył też, że św. Michał jest tym, który pomaga godnie znosić cierpienie. Zaznaczył, że nabożeństwo do św. Michała prowadzi do Chrystusa, stąd taki też tytuł jego książki.
Po konferencji Pani Chantal Alix, (wolontariuszka jednej z Sióstr z pracy, ze szpitala, która pochodzi z Normandie i czci w sposób szczególny św. Michała), zrobiła wprowadzenie do przyjęcia szkaplerza. Zwróciła uwagę na obowiązki przyjmującego szkaplerz, wypływające z konsekracji chrzcielnej, tj. chodzenie w niedzielę na Mszę św., regularna spowiedź i Komunia św. Zaznaczyła też przywileje uczestniczenia w dobrach duchowych Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Po tym wprowadzeniu ks. proboszcz poświęcił i nałożył szkaplerze osobom, które o to prosiły. Po tym nastąpiła godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której ks. Grègoire odprawił nabożeństwo ku czci św. Michała, prosząc o wyzwolenie z nałogów. Z relacji wiemy, że była to dla wielu osób szczególna chwila.
Następnego dnia od wczesnych godzin porannych rozpoczęła się ewangelizacja ze św. Michałem. Grupa francuskich charyzmatyków modliła się z ks. proboszczem i siostrami za ludzi, których Pan chce przyciągnąć do siebie. Po śpiewach i modlitwach uwielbienia, wystawiony został Najświętszy Sakrament. Część uczestników w ciszy adorowała Pana, a część udała się na ulice, by ewangelizować. Zabrali ze sobą też obrazki św. Michała z modlitwą. Po obiedzie w kościele z Figurą, modliła się licznie zgromadzona, afrykańska, charyzmatyczna, grupa "EFRAIM". Oni także radosnym śpiewem animowali Msze św. Kościół był wypełniony wiernymi po brzegi. Po Mszy św. odbyła się kolejna adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której była możliwość spowiedzi świętej.
W niedzielę Miłosierdzia Bożego, św. Michał w figurze pozostał przy ołtarzu, jako szczególny czciciel i Orędownik Bożego Miłosierdzia. Na Mszy św. w języku francuskim kościół również był wypełniony. W czasie tej Eucharystii chrzest przyjęli szesnastoletni bliźniacy, wnukowie parafianki, która codziennie za przyczyną naszego Ojca Założyciela bł. Bronisława Markiewicza i Matki Bożej z Lourdes modliła się o dla nich o dar chrztu. Na to wydarzenie przybył jej syn, ojciec bliźniąt, który deklarował się być niewierzącym i wrogiem Kościoła.
O godzinie 11.00 odbyła się Msza św. dla Polaków z misji Katolickiej we Francji, którą przewodniczył ks. Krzysztof  Ferenc. Po jej zakończeniu, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, odprawił nabożeństwo ku czci św. Michała i odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia przeżywając szczególne wstawiennictwo naszego Patrona dla Poloni francuskiej. Po każdej Mszy św. odmawiana była modlitwa Papieża Leona XIII - "Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walcer30;"
Na uwagą zasługuje fakt, że jeden ze znanych siostrom michalitkom Polaków, który żyjąc we Francji bezdomnie uważa się za niewierzącego, w ostatni dzień peregrynacji uczestniczył w modlitwie w Godzinie Miłosierdzia, prosząc Boga o wyjście z nałogów. W czasie tej modlitwy podjął decyzję udziału w mitingach grupy AA. Otrzymał też nadzieję na pracę.
Dziękujemy i uwielbiamy Boga w Jego nieskończonym Miłosierdziu, którego w ostatnim czasie szczególnie doświadczyliśmy przez obecność wśród nas św. Michała Archanioła w znaku figury z Gargano. /S.Rozalia Oleniacz/

Świadectwo Caroline Oliveira z Francji
tłum. s. Eligia Opiłowska CSSMA

W piątek 1 kwietnia udałam się kaplicy św. Karola w Joinville  le  Pont, gdyż  przyjaciółka poleciła mi, abym się tam udała, uczestniczyła we Mszy św. i przyjęła szkaplerz św. Michała Archanioła. Gdy weszłam do kościoła zapoznałam się z s. Rozalią ze wspólnoty sióstr michalitek, która przyjęła mnie bardzo ciepło i zapoznała mnie z programem wieczoru, co za chwilę przedstawię szczegółowo.

O 18.00 w kaplicy mieliśmy szczęście uczestniczyć w prezentacji filmu dokumentalnego, umożliwiającego nam wirtualne zwiedzanie miejsc objawień św. Michała Archanioła w świecie, a zwłaszcza we Włoszech w Grocie na Górze Gargano. Nie znałam tej groty. Odkryłam jak jest wyjątkowa, gdyż jest jedynym w świecie miejscem kultu nie ludzką ręką poświęconą.

O 19.00, przed rozpoczęciem Mszy św., byliśmy bardzo szczęśliwi z powodu  przybycia  pielgrzymującej figury św. Michała Archanioła pochodzącej z Góry Gargano, która według różnych świadectw jest źródłem licznych uwolnień. Gdy patrzyłam na nią, naprawdę byłam przekonana, że to św. Michał przechodził tuż obok.

O 20.00 wysłuchaliśmy pasjonującej konferencji Jean Raphaëla Eglinr17;a, pisarza i autora pozycji zatytułowanej "Święty Michale Archaniele, prowadź nas do Chrystusa". Prezentacja ta miała na celu przedstawienie nam jak św. Michał Archanioł ukazywał się w świecie i jak interweniował w sposób szczególny we Francji. Byłam bardzo zaskoczona, bo nie wiedziałam, że Archanioł był aż tak widzialny i że miał tak ważną rolę we Francji w ciągu jej historii. W 708 roku przemówił do biskupa św. Aubertr17;a: "Jestem Michał Archanioł, który trwa w obecności Boga; postanowiłem zamieszkać w tym kraju, wziąć go w swoja opiekę i troszczyć się o niego". Zrozumiałam więc sens całej konstrukcji na Górze św. Michała (w Normandii), wyglądającej jak wieża obronna św. Michała, który życzył sobie, aby wybudowano kościół na jego cześć.  Potem wszyscy królowie Francji (od Karola Wielkiego do Ludwika XIV) poświęcali królestwo św. Michałowi i przyzwalali na rozwój kultu Archanioła. Te akty poświęcenia pozwoliły św. Michałowi bronić Francji przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi i mieć wpływ na jej historię.  Przypomina nam o tej interwencji ważna postać św. Joanny dr17;Arc, którą wzywał w 1412 roku: "Joanno, jestem św. Michał, obrońca Francji, wstań i udaj się z pomocą królowi Francji. Ty mu przywrócisz jego królestwo".  

Objawienia św. Michała wzbudzały pobożność, które w rezultacie konstytuowały różne zgromadzenia zakonne (od czasów Ludwika XI) poświęcone św. Archaniołowi, w tym siostry michalitki, przyjmujące nas tego wieczoru, a których nie znałam.

O godz. 20.30 zaprezentowano nam szkaplerz św. Michała Archanioła, związane z nim dobrodziejstwa i obietnice. Nałożenie szkaplerza zostało zatwierdzone przez papieża Leona XIII w 1880 roku. Dowiedziałam się, że z tym "ubraniem" związana jest protekcja wodza Aniołów. Szkaplerz wyraża naszą konsekrację i dobrowolne przynależenie do św. Michała. Nie mając szkaplerza, mogłam go nabyć za małą cenę na miejscu, w głębi kaplicy. Jest stolik, gdzie można było kupić także koronki, modlitewniki, jak i kamienie pochodzące z Groty Objawień, którą poświęcił Archanioł.

O 21.00 ksiądz przystąpił do nałożenia szkaplerza i poświęcenia przedmiotów kultu religijnego. W tym czasie mogliśmy zbliżyć się do figury i dotknąć się jej z wiarą. Poczułam jakieś wielkie źródło ciepła, które dla mnie znaczyło ewidentną obecność Archanioła!
Był to wspaniały wieczór, który przyniósł mi wiele radości i pokoju! Stałam się inna po  akcie poświęcenia się Archaniołowi. Bardzo radziłabym wszystkim osobom czytającym moje świadectwo przyjęcie szkaplerza. Będzie to odpowiedź na zaproszenie Najświętszej Maryi Panny, która w 1902 roku, objawiając się we Francji mistykowi  Marcinowi Dexler oznajmiła: "Jestem cała Miłosierdziem, chcę zbawić Francję, ale trzeba prosić św. Michała Archanioła, inaczej on nie będzie interweniował!" A zatem nie czekajmy. Zaprośmy tego potężnego Archanioła, aby wszedł w nasze życie i zbliżył nas do Boga, a w końcu ochraniał Francję, która tego tak bardzo potrzebuje!

Dziękuję bardzo! W jedności na modlitwie.

Caroline Oliveira

Dodane przez sMonika dnia 06 kwiecień 2016 16:30 · 0 Komentarzy · 9258 Czytań · Drukuj · PDF document
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
off
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Na dzisiaj
Losowa fotka
Zaduma
Zaduma
Święto Patronalne
Pomoc Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sMonika
15/03/2021 20:46
Relacja z Domu Samotnej Matki w Przemyślu w TVP 1
link
miedzy-ziemia-a-nie bem,14
032021,5242716 1


sMonika
30/11/2020 16:20
S. Dorota Burczyk-O zdalnej katechezie w Radio Fara
link
iwum-mp3/rtd-2020-1 1-24-a
ktywizacja_dzi eci_na_zdal
nej_katec hezie_sDorota-Bu
rczy k.mp3


sMonika
28/10/2020 11:33
Wywiad z s. Hiacyntą link

Archiwum
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.