Hide/Show Panels Hide/Show Panels
off

Katecheza

Konspekty katechez o św. Michale Archaniele:

 Konspekty katechez
na Rok Św. Michała Archanioła
Katecheza dla klas I-III szkoły podstawowej
.
(s.Serafina Misiura)

Temat: Św. Michał Archanioł.

Cel ogólny:
Ukazanie Św. Michała jako anioła, walczącego o chwałę Boga i pomagającego człowiekowi walczyć ze złem.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- Zna historię walki Św. Michała o chwałę Boga i strącenia szatana do piekła,
- wie, jak na obrazie jest przedstawiany św. Michał,
- rozumie, dlaczego warto być dobrym i dlaczego trzeba walczyć ze złem,
- umie opowiedzieć o objawieniu św. Michała na Gargano,
- wie, co to są sanktuaria,
- zna modlitwę do Św. Michała,
- chce mieć Św. Michała za opiekuna.
Środki dydaktyczne:
Obrazki Św. Michała ,układanki lub puzzle, rozsypanka literowa, strój Św. Michała (miecz, skrzydła, tarcza, tunika), teksty modlitwy i piosenki do Św. Michała.
Metody:
Opowiadanie, inscenizacja - rzeźba, pomnik, piosenka, dialog, ekspozycja obrazów.
Przebieg Katechezy:
Wstęp do modlitwy - przypomnienie, kto to jest anioł.
Anioł jest to dobry duch, który nie ma ciała, ale ma rozum i wolną wolę, został stworzony przez Boga, aby mu służył. Dziś będziemy mówić o jednym z aniołów, dlatego pomódlmy się do swojego anioła, który czuwa nad nami.
1. Modlitwa "Aniele Boży, Stróżu mój."
2. Wprowadzenie
a) Dialog z dziećmi - zrozumienie pojęcia dobra i zła .

Na pewno wiecie, co to jest dobro i kiedy je czynimy. Wymieńcie przykłady dobrych zachowań.
- Czy łatwo jest być dobrym?
- Czy lubimy otrzymywać dobro?
- Jak się wtedy czujemy?
Wiemy, że są dobre książki, obrazy, filmy i zachowania oraz, że są też złe książki, obrazy, filmy.
- Jakie są złe zachowania?
Widzimy często przemoc, walkę np. dwóch kolegów bije się w szkole. W wielu grach komputerowych lub w filmach pokazane jest zabijanie i walki.
- Czy można walczyć?
- Czy jest dobra walka?
Dziś powiemy o kimś, kto walczył i jego walka była dobra, a wymagała męstwa, odwagi .
Kto to taki?

Rozsypanka, puzzle - dzieci próbują odgadnąć, układając zrobione puzzle lub układankę o św. Michale oraz odczytując litery imienia z rozsypanki.
ŚW.

M
I
H C
A Ł
3. Rozwinięcie tematu.
a) Zapis tematu do zeszytu: Św. Michał Archanioł.
Opowiadanie o Św. Michale.
Na początku Pan Bóg stworzył aniołów. Było im bardzo dobrze w niebie, ale pewnego dnia Bóg poddał próbie Aniołów. Chciał sprawdzić, czy zawsze aniołowie będą Mu służyć. Część aniołów się zbuntowała przeciw Bogu, powiedziała, że nie będzie Mu służyć. Wtedy nastąpiła walka. Do walki o chwałę Boga stanął Św. Michał. On wyszedł z niej zwycięsko, pokonując zbuntowanych aniołów, inaczej szatanów, strącając ich do piekła.
c) Pokazanie i omówienie obrazów Św. Michała, wyjaśniając, że różnie można go przedstawiać i malować.
W Piśmie św. ukazany jest 5 razy (można odczytać tekst Ap 12) jako szczególny wódz, przywódca narodu, Wielki Książe. Stoi na czele aniołów, wyrzuca z nieba zbuntowanego szatana, walczy z diabłem, ma tytuł Archanioła - najwyższego przywódcy.
d) Nauka piosenki "Michael" lub jej refrenu (załącznik1).
e) Sanktuaria św. Michała.
Wyjaśnienie, że sanktuarium, to miejsce święte, do którego udają się pielgrzymi.
Wymienienie różnych miejsc, gdzie czczony jest św. Michał (np. Francja, Włochy: Rzym, Góra Gargano - pokaz zdjęć).
- Opowiadanie o objawieniach na Górze Gargano.
Pewnemu bogatemu człowiekowi zaginął najpiękniejszy byk ze stada. Gdy go odnalazł, byk klęczał przed grotą. Ze złości, właściciel wystrzelił w niego strzałę, lecz ona w niewytłumaczalny sposób zawróciła i zraniła go. Wstrząśnięty tym wypadkiem poszedł do biskupa
i wszystko mu opowiedział. Biskup zarządził post i modlitwę, a po trzech dniach ukazał mu się św. Michał Archanioł. Powiedział on, że grota, przed którą klęczał byk, jest jemu poświęcona. Tam będzie miejsce modlitwy i przebaczenia grzechów. Św. Michał ukazywał się jeszcze trzy razy, zapewniając zwycięstwo podczas wojny i ratując od zaraźliwej choroby: dżumy. Do dziś w grocie na Gargano św. Michał odbiera cześć, wyprasza przebaczenie i wszystkie potrzebne łaski, przybywającym tam ludziom.

Sanktuarium św. Michała i bł. ks. Bronisława Markiewicza
w Miejscu Piastowym.
W Polsce też jest takie miejsce, poświęcone Świętemu Michałowi Archaniołowi. W jego dzień: 29.09 2007 r. w Miejscu Piastowym powstanie sanktuarium. Pracował tam bł. ks. Bronisław Markiewicz, który założył Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

4. Zakończenie
a) Figura św. Michała. Wybrane dziecko otrzymując odpowiedni strój (np.miecz, tarczę, hełm, wagę, zbroję lub płaszcz) i ustawia się w figurę św. Michała.
Powtórzenie: - prawdy o grzechu i walce z nim przez modlitwę, dobre czyny, odrzucanie pokus zła.
- o potrzebie prośby o pomoc w naszej codziennej walce ze złem.
Nauka modlitwy do św. Michała ( załącznik 2 lub 3).
c) Zapis do zeszytu:
- temat, rysunek św. Michała, wkleić modlitwę do Świętego.
d) Praca domowa - nauka modlitwy.
Modlitwa na zakończenie katechezy.

Załącznik 1. Piosenka "Michael"
1. Niech rozkołysze się jak dzwon, potężnej pieśni srebrny ton.
Pod stopy Panu pieśń swą ściel, wyznawaj sercem "Michael".
REF: Michael - niech zabrzmi, jak najpiękniej,
Michael - niech sięga jak najdalej,
Michael i niech trwa, jak najdłużej, Michael!
Któż jak Bóg - niech zabrzmi jak najpiękniej,
Któż jak Bóg - niech sięga, jak najdalej,
Któż jak Bóg i niech trwa, jak najdłużej, Któż jak Bóg!

Załącznik 2.
Święty Michale, Wodzu potężny,
spraw, bym w swym życiu był zawsze mężny.
Do walki z szatanem bym stawać mógł,
z bojowym okrzykiem: Któż jako Bóg!

Załącznik 3.
Święty Michale Archaniele broń nas w walce.
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy,
a Ty - Książe Wojska Niebieskiego - szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz krążą po świecie,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Scenariusz katechezy dla kl. IV-VI

(s. Mariola Bochniak)


Temat: Św. Michał Archanioł i jego zadania.

1. Cele katechezy:
- poznanie nauki Kościoła o upadku aniołów,
- odkrywanie św. Michała Archanioła i jego zadań w życiu chrześcijanina,
- kształtowanie potrzeby zwracania się o pomoc do tego Archanioła,
- uświadomienie istnienia walki dobra i zła oraz oręża, w jakie możemy się do tej walki wyposażyć.
2. Słowa klucze: Archanioł Michał, walka, zbroja.
3. Uwagi metodyczne:
A. Pomoce dydaktyczne: Pismo św. (Ef 6, 10-18a); teksty opowiadań (załącznik:1,2,3);obraz św. Michała; plansze z zadaniami św. Michała Archanioła; arkusze do pracy w 5 grupach, mazaki, obrazki z modlitwą Leona XIII (zał. 4);
B. Metody: opowiadanie, wykład, burza skojarzeń, analiza tekstu biblijnego, medytacja obrazu, okienka informacyjne,
C. Literatura i środki audiowizualne:
- Prezentacja multimedialna o św. Michale ( www.michalitki.pl )
- Skoczylas H., Kult św. Michała Archanioła, Marki 2007.
- rKtóż jak Bóg!r1;, dwumiesięcznik o aniołach i życiu duchowym, Marki.
- Trzcińska- Frühlingowa I., Aniołów tajemnice, Marki 2000.

4. Plan katechezy.
a) WSTĘP - opowiadanie i wykład; ok. 7 min.
- świadectwo o doświadczeniu pomocy św. Michała Archanioła,
- nauka Kościoła o upadku aniołów.
ROZWINIĘCIE - ok. 25 min.,
- burza skojarzeń do słów: zbroja, tarcza, hełm, miecz, waga,
- analiza tekstu biblijnego Ef 6,10-18a,
- medytacja obrazu św. Michała,
- prezentacja multimedialna lub wykład urozmaicony,
- praca w grupach z okienkiem informacyjnym.
c) ZAKOŃCZENIE - ok. 13 min.,
- rozmowa kierowana, podsumowująca pracę w grupach,
- MODLITWA,
- zapis w zeszycie,
- zadanie domowe.

5. PRZEBIEG KATECHEZY.

a) WSTĘP - zapis tematu.

Opowiadanie ( do wyboru, najlepiej, gdy przeczyta je uczeń).
Załącznik 1.
rW dniach 7-15 kwietnia 2003 r. przebywałam w Szpitalu Wojskowym w Poznaniu. Lekarz podjął decyzje o usunięciu ślinianki przyusznej lewej. Wiedziałam, że ta operacja jest ryzykowna i z całą ufnością zwróciłam się do św. Michała Archanioła z prośbą, by kierował ręką chirurga podczas zabiegu. Wcześniej dużo czytałam o aniołach i św. Ojcu Pio, który zawsze współpracował z nimi w ważnych sprawach i otrzymywał od nich niezawodną pomoc. Operacja przebiegła bardzo dobrze. Minął wieczór, noc i ranek następnego dnia, a ja nie odczuwałam żadnego bólu w miejscu operowanym. Przy rannej zmianie opatrunku, w kolejnym dniu po operacji, lekarz ordynator powiedział, że rana się pięknie goi. Wiedziałam, że w moim przypadku zadziałał św. Michał Archanioł. Podczas pobytu w szpitalu słyszałam dzwony, bijące na Anioł Pański w pobliżu świątyni. Ów kościół okazał się kościołem...pod wezwaniem św. Michała Archanioła! Chwała Panu, że możemy otrzymywać łaski za przyczyną aniołów, których Bóg nam dał po to, by się nami opiekowali, wspomagali i chronili nas."
/ Irena Treper-Górna z Grodziska Wielkopolskiego, Udana operacja, w: Któż jak Bóg, 3(2006), s. 13/.

Załącznik 2.
rPo jednym z czuwań modlitewnych opowiadała mi, nieżyjąca już starsza pani, że po zakończeniu II wojny światowej wraz z koleżanką wracała z Niemiec do Polski pieszo. W pewnym momencie, wychodząc z lasu niespodziewanie natrafiły na oddział żołnierzy rosyjskich i nie udało im się uciec. Wzięli jej koleżankę. Przeraźliwy krzyk,(...) na koniec głuchy strzał, który zakończył męki dziewczyny. Teraz przyszła kolej na nią, lecz ona w tym momencie z wielką ufnością zwróciła się do Pana Boga: "Boże, przecież Ty mnie nie zostawisz samej na pastwę tych rozwścieczonych żołnierzy. To niemożliwe." Wówczas pojawił się - nie wiadomo skąd - inny żołnierz, z naszywkami na ramionach, z pepeszą w ręce. Stanął między nimi a nią i powiedział do nich: "Który ją dotknie, będzie miał ze mną do czynienia." Odeszli, a ten wybawca kazał jej zostawić wózek, który pchała przed sobą, poprowadził ją na stację kolejową, wsadził do bydlęcego wagonu pociągu, który miał jechać do Polski, i na odchodnym zapytał: "Nie chcesz wiedzieć kto cię uratował?" i nie czekając na odpowiedź powiedział: "Przyjdę po ciebie w chwili twojej śmierci". Od tamtego momentu, nieprzerwanie miała wewnętrzną pewność, że był to św. Michał Archanioł w stroju rosyjskiego żołnierza. (...)."
/ Ks. Z. Baran, Św. Michał Archanioł ratuje życie, w rKtóż jak Bóg,r1; 4(2005), s.15/

Załącznik 3.
Z nabożeństwem do św. Michała Archanioła spotkałam się po raz pierwszy w 1964 roku. Kupiłam zaraz anielski modlitewnik i nie przestawałam się modlić do św. Michała, polecając mu swoje troski
i zmartwienia. W 1994 r. zostałam członkiem ruchu Rycerstwa św. Michała Archanioła. Spotkały mnie w życiu kilka razy różne nieszczęścia, ale zawsze przy pomocy Matki Bożej, Miłosierdzia Bożego i św. Michała Archanioła umiałam z nich wyjść. Od dłuższego czasu intensywnie modliłam się o nawrócenie syna. Uciekałam się do wstawiennictwa ks. Bronisława Markiewicza. Prosiłam Pana Boga, aby syn został wyzwolony z nałogu alkoholizmu, wyspowiadał się i zmienił życie. W roku 2004 syn przestał pić. Nie był jeszcze jednak pojednany z Bogiem. W dzień śmierci Ojca Św. Jana Pawła II bardzo płakałam i w tych łzach otrzymałam natchnienie, by rozpocząć nowennę do Miłosierdzia Bożego i św. Michała Archanioła w tej bolesnej dla mnie intencji. I stał się cud. Oto 24 kwietnia 2005 roku, w czasie homilii Ojca św. Benedykta XVI mój syn po 30 latach przerwy poszedł do spowiedzi i komunii świętej. Ze łzami radości zanosiłam Bogu słowa mej wdzięczności za to, że po tylu latach cierpień, bólu i samotności doczekałam się tej chwili (...)."
/ Franciszka, Powrót syna do Boga po 30 latach, w: rKtóż jak Bógr1; 4(2005), s. 15/.
Wykład.
Słuchając tych autentycznych wypowiedzi, możemy przekonać się, że są osoby, które głęboko wierzą i doświadczają obecności i pomocy św. Michała Archanioła. 29 września 2007 r. w Miejscu Piastowym zostanie ustanowione sanktuarium tego Archanioła. Będzie to pierwsze takie miejsce w Polsce, a trzecie w Europie. Tego dnia w Zgromadzeniach św. Michała Archanioła rozpocznie się rok tego Patrona. Stąd dzisiejsza katecheza.
Aniołowie, są to istoty duchowe, stworzone przez Boga, nie posiadające ciała, ale mające rozum i wolną wolę. Potrafią więc kochać, poznawać i wybierać tak, jak człowiek, ale w doskonalszy sposób. Znamy z Pisma św. trzy imiona aniołów, zwanych archaniołami, czyli aniołami, spełniającymi wyjątkowe zadania względem człowieka: Gabriel, Rafał i Michał.
Szczególnie cenny jest dla naszego tematu tekst z Apokalipsy (12,7-9):
"I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie".
Kościół naucza, że ten opis przybliża nam upadek aniołów. Bóg poddał wszystkich aniołów próbie, zanim było im dane wziąć udział w Jego szczęściu i oglądać Jego oblicze. Poznali oni Boży plan stworzenia ludzi, istot z duszą i ciałem, a więc niższych od aniołów. Ukazany był im także grzech człowieka i sposób, w jaki człowiek zostanie wybawiony przez Zbawiciela. Najpiękniejszy z aniołów, Lucyfer zamiast oddać wtedy hołd Bogu, uniósł się pychą i podniósł bunt przeciwko Stwórcy, wołając: "Nie będę służył!". Natychmiast odpowiedział mu św. Michał i niezliczona rzesza aniołów wołając "Któż jak Bóg!" Tak aniołowie podzielili się na dwa obozy: dobrymi aniołami przewodzi św. Michał, a demonami Lucyfer, w Apokalipsie Smok, Wąż.
ROZWINIĘCIE - ok. 25 min.,
1. Burza skojarzeń do słów: zbroja, tarcza, hełm, miecz, waga.
Chcemy teraz lepiej poznać św. Michała Archanioła, więc posłużymy się ćwiczeniem. Napiszę na tablicy wyraz, a wy powiecie mi, co wam się z nim kojarzy.
Zbroja - skojarzenia np. obrona, strój, żołnierz, pancerz ...
Tarcza - chroni, można się za nią schować ...
Hełm - osłania głowę, nakrycie głowy ...
Miecz - np. ucina, zabija, przecina, broń ...
Waga - mierzy, waży, ciężki, lekki ...
2. Analiza tekstu biblijnego Ef 6,10-18a
Czytając fragment Listu do Efezjan odczytujemy biblijne znaczenie wyrazów z ćw. 1 i wpisujemy na tablicy:
Zbroja = prawda, sprawiedliwość,
Tarcza = wiara,
Hełm, miecz = Słowo Boże ;
Waga = odmierzanie dobra i zła.
Można wykorzystać pytania:
* W co ma być wyposażony chrześcijanin, stający do walki z szatanem?
* Co oznacza ten cały rycerski strój?
3. Medytacja obrazu św. Michała Archanioła, przedstawionego w rycerskiej zbroi z szatanem pod stopami.
4. Prezentacja multimedialna o św. Michale ( www.michalitki.pl ) lub wykład urozmaicony o św. Michale w Piśmie św. oraz o jego zadaniach. Pięć zadań św. Michała wypisujemy na 5 planszach np.

Przykładowa treść wykładu:
ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ
z jez. hebrajskiego: mîka'el - znaczy Któż jak Bóg!
Słowo archanioł - znaczy "anioł wyższego rzędu, spełniający wobec ludzi nadzwyczajne posłannictwa."
Św. Michał Archanioł w Piśmie świętym.
- Dn 10,13 - w opisie historii Izraela z IV w przed Chrystusem, ukazany jako "jeden z pierwszych książąt", który przybywa z pomocą prorokowi. Wtedy to naród wybrany , wraz z prorokiem Danielem znajduje się w niewoli perskiej.
- Dn 10, 21 - przedstawiony jako szczególny przywódca narodu wybranego, nazwany znów tytułem książę/wódz.
- Dn 12,1 - W wizji czasów ostatecznych, jawi się jako opiekun narodu wybranego, najwyższy przywódca wojsk anielskich, walczący z antychrystem o zbawienie ludu.
- Jud 9 - nazwany archaniołem, który toczy rozprawę z diabłem o ciało Mojżesza.
- Ap 12, 7nn - stoi na czele aniołów wiernych Bogu, zwycięża i wyrzuca z nieba Smoka (szatana) i zbuntowanych aniołów.

Zadania Św. Michała Archanioła:

1. Boży wojownik w walce z szatanem.
Wzmianki o św. Michale w Piśmie św. określają go jako wojownika, który toczy walkę. W tradycji chrześcijańskiej otrzymuje tytuły: Książę zastępów Niebieskich, Hetman hufców Anielskich, Chorąży Boga. Na obrazach i rzeźbach przedstawiany jest w rycerskiej zbroi, z ognistym mieczem i z szatanem pod stopami. Walczy pokorą i posłuszeństwem, z nieprzyjacielem Boga i ludzi: szatanem i jego zbuntowanymi aniołami.
2. Obrońca Kościoła.
Jak w Starym Testamencie św. Michał bronił ludu wybranego Izraela, z którego narodził się Zbawiciel świata, Jezus Chrystus, tak obecnie jest opiekunem nowego Ludu Bożego, Kościoła świętego.
3. Obecny przed tronem Boga.
Św. Michał posiada szczególny przywilej służby przed tronem Majestatu Bożego. Stoi przed obliczem Boga, wielbiąc Go i oddając Mu cześć.
4. Patron dobrej śmierci.
Św. Michał Archanioł uważany jest za przewodnika dusz do nieba. W liturgii rzymskiej, we Mszy św. za zmarłych wołamy: "Panie Jezu Chryste, uwolnij dusze wiernych zmarłych od kar piekielnych, a św. Michał Archanioł, który obwieszcza Twą świętą wolę, niech je zaprowadzi do światłości wiecznej."
5.Uczestnik Bożego sądu nad człowiekiem.
Archanioł ten ma za zadanie składania na szali dobrych i złych uczynków dusz, stojących na Bożym sądzie. Dlatego też na wielu wyobrażeniach ikonograficznych trzyma w ręce wagę.

5. Praca w grupach z okienkiem informacyjnym.
Dzielimy klasę na 5 grup, każda grupa dostaje papier A3 lub A4, podzielony na 4 pola oraz mazaki. Grupy uzupełniają pola - czas ok. 15 min.
/ w tabeli;
1.Zadanie sw. Michała Arch. /dzieci dostają treść na planszy)
2. Narysuj schemat graficzny tego zadania (w postaci symboli, znaków, rysunku)
3. Dokończ: "W tym zadaniu św. Michał jest jak..../żołnierz, opiekun, adorator Boga, opiekun, sędzia, przewodnik do Nieba);
4.Ułóż modlitwę do św. Michała Archanioła, związaną z jego zadaniem.


e) ZAKOŃCZENIE - ok. 13 min.,
1) Rozmowa kierowana - każda grupa przedstawia swoją planszę.
2) Modlitwa - dzieci czytają modlitwy, ułożone przez siebie w 4 okienku.
3) Zapis w zeszycie: 5 zadań św. Michała i treść modlitwy Leona XIII
( załącznik 4)
4) Zadanie domowe:
Na pamięć modlitwa Leona XIII lub opiszę jedną sytuację, podczas której wzywam pomocy św. Michała Archanioła.
Załącznik 4. Modlitwa Leona XIII.
"Święty Michale Archaniele, broń nas w walce,
przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy,
a Ty książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz krążą po świecie,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen."
Katecheza do gimnazjum
(s. Mariola Bochniak, s.Diana Jonczyk)


Temat : "Podróż" ze św. Michałem Archaniołem.

Cel ogólny:
1. Zapoznanie uczniów ze św. Michałem Archaniołem,
2.Uświadomienie o wartości i znaczeniu walki ze złem w życiu każdego człowieka.
Cele operacyjne:
Uczeń:
- potrafi wskazać teksty biblijne o św. Michale Archaniele,
- wie, kim jest św. Michał i jakie Bóg mu wyznaczył zadania,
- zna miejsca objawień Archanioła,
- zna treść modlitwy Leona XIII do św. Michała,
- dostrzega potrzebę modlitwy do św. Michała Archanioła w różnych sytuacjach życiowych.
Metoda:
"Skojarzenia", pogadanka, wykład, prezentacja multimedialna, praca w grupach, refleksja.
Środki dydaktyczne:
Pismo święte, obraz św. Michała i zdjęcia z Gargano i Saint Michel, teksty do pracy w grupach, krzyżówka, tekst modlitwy Leona XIII lub obrazki dla każdego ucznia z tą modlitwą.

WSTĘP
1. Modlitwa przed katechezą - prowadzi uczeń:
Ps 121:1-8
Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.
Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym.
Za dnia nie porazi cię słońce ni księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem.
Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Sprawdzenie wiadomości z ostatniej lekcji.

PRZEBIEG KATECHEZY
Wprowadzenie
Krok 1 - podróż w wyobraźnię - skojarzenia.
Wypisujemy na tablicy słowa, młodzież podaje skojarzenia:
ANIOł, ZłO, DOBRO, śW. MICHAł ARCH.

Pogadanka - podsumowanie wypowiedzi uczniów.

Wasze skojarzenia do podanych słów, wprowadzają nas w podróż do świata duchowego, którego nie możemy doświadczać zmysłami. Posiadamy jednak własne doświadczenia spraw duchowych np. głos sumienia, natchnienia. Niektórzy mają też doświadczenie wiary w obecność istot zwanych aniołami. Dziś zapraszam was w podróż do "krain" św. Michała Archanioła. Chcemy go bliżej poznać. Jest on aniołem. Zobaczmy więc prezentację, charakteryzującą istoty stworzone, zwane aniołami.

Krok 2 - podróż w "głębiny aniołów"
- prezentacja multimedialna o aniołach (www.michalitki.pl) lub wykład o aniołach ( zał. 1)
Zapis w zeszycie:
Aniołowie to stworzenia czysto duchowe, posiadające rozum i wolę, są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi, przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. KKK 329
Ich zadania to:
- adorowanie i uwielbianie Boga,
- służenie Zbawicielowi,
- przekazywanie człowiekowi poleceń od Boga,
- chronienie przed grzechem i szatanem,
- towarzyszenie duszy w chwili śmierci i sądu.

Krok 3 - podróż w miejsca, poświęcone św. Michałowi Archaniołowi.
- przedstawia przygotowany uczeń
- pokaz obrazu św. Michała, zdjęć z Gargano i z Mont Saint Michel.

Hebrajskie imię mika'el znaczy "Któż jak Bóg! Według Ojców Kościoła i świętych, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Panu Bogu i do buntu namówił część aniołów, wtedy miał wystąpić Archanioł Michał i z okrzykiem "Któż jak Bóg" wypowiedzieć wojnę demonom. W Piśmie św. Michał wymieniany jest 5 razy. Jego kult sięga początków chrześcijaństwa. W Azji Mniejszej: w Cherotope i w Chone oddawano mu cześć w IV w. Było to miejsce, zwane Michaelion. Kolejne centrum kultu powstało w Konstantynopolu, modlono się do niego także w Egipcie i w Syrii; w Etiopii poświęcano mu każdy 12 dzień miesiąca. W Europie najstarsze ślady kultu św. Michała Archanioła spotykamy we Włoszech w V w.( np. Syrakuzy, Mediolan, Rzym). Do dziś bardzo licznie nawiedzane jest sanktuarium w mieście Monte Sant' Angelo na Górze Gargano. Źródłem tego kultu są cztery objawienia, które miały miejsce w 490. 492, 493 i 1656 roku. Pieczę nad sanktuarium i grotą św. Michała sprawują od 1996 r. księża michalici ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła, założonego przez bł. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.
Drugim ważnym centrum kultu jest sanktuarium we Francji, usytuowane na skalistej wyspie, zwane Mont-Saint-Michel. Był to od VIII w. klasztor, potem twierdza warowna, więzienie, aż w końcu tą fantastyczną budowlę w 1863 r. zaliczono do francuskich zabytków narodowych.
W Polsce jest ok. 250 kościołów pod wezwaniem św. Michała Archanioła, zaś 29 września 2007 r. w Miejscu Piastowym zostanie erygowane trzecie w Europie sanktuarium tego Archanioła oraz bł. Bronisława Markiewicza.

Krok 3 - podróż do pięciu "krain" św. Michała - praca w grupach:
( Klasę dzielimy na 5 grup. Każda grupa dostaje Pismo św., tekst i pytania do analizy. Czas pracy ok. 10 min.)

Kraina I. "Podróż do Starego Testamentu"
W Starym Testamencie, Księga Daniela opisuje historię narodu izraelskiego z IV w. przed Chrystusem. Naród wybrany, wraz z prorokiem Danielem, znajdują się w niewoli perskiej. Po długim poście i modlitwie, prorokowi ukazuje się Archanioł Gabriel i mówi:
" Nie bój się Danielu! Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane; ja zaś przybyłem z powodu twoich słów. Lecz książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. /Dn 10, 12-13/.

Przeczytajcie też: Dn 10,20b- 21b oraz Dn 12,1-4
1. O jakich czasach mówi autor?
2. Jak nazywany jest tu św. Michał Archanioł?
3. Jaką pełni tu rolę św. Michał?

Kraina II. "Podróż do Nowego Testamentu"

Przeczytajcie Ap 12,7-9; Jud 9; 1 Tes 4,16
1. Co robi w tych fragmentach św. Michał?
2. Jak jest tu nazwany?
3. W jakich czasach maja miejsce opisane w tych fragmentach wydarzenia?

Kraina III "Podróż w czasy bł. ks. Bronisława Markiewicza"

Ks. B. Markiewicz (1842-1912) obrał św. Michała za patrona dla założonych przez siebie zgromadzeń zakonnych. Pisał o tym patronie
w 5 artykułach wydawanego przez siebie miesięcznika p.t. "Powściągliwość i praca". Przeczytajcie fragmenty jego wypowiedzi i odpowiedzcie na pytania.
"Św. Michał Archanioł jest szczególnym patronem Kościoła katolickiego, bo Kościół nasz jest walczący i zwalcza te same potęgi, które św. Michał w imię Pańskie spycha na dno piekła.(...)
On walczy dla sprawy Bożej, by w duszach ludzkich i w Kościele Chrystusowym na ziemi królował pokój święty. Zna tylko Boskie hasło, to jest hasło miłości, a zwalcza tych, którzy podnoszą berło nienawiści."
rNajlepiej zaś uczcić można św. Michała powściągliwością i pracą, to jest - powściągając pychę i pragnienia zmysłowe, i troszcząc się nie tylko o zbawienie własne, ale również o zbawienie drugich"

1. Kim jest dla Kościoła św. Michał Archanioł?
2. W jaki sposób Archanioł zwycięża szatana i broni Kościoła?
3. Jak można uczcić i naśladować św. Michała?


Kraina IV. "Podróż w dziedziny kultury i sztuki"

W londyńskim British Museum znajduje się słynny dyptyk z VI w., wyrzeźbiony z kości słoniowej, przedstawiający Archanioła Michała. W tych czasach przedstawiano go jako nosiciela pokoju. Schodzi on
z niebios, trzymając w lewej ręce laskę pasterską boskiego królestwa, w prawej zaś kulę ziemską z krzyżem. W późniejszych wiekach ukazywany był już jako wojownik w połyskującej szacie, z mieczem w ręku, który był znakiem ducha dążącego wzwyż. W Liście do Efezjan (6,13-18) tarcza oznacza wiarę, pancerz- sprawiedliwość, hełm i miecz to Słowo Boże. Tak uzbrojony św. Michał walczy z Lucyferem o duszę ludzką.
W Gdańsku, znajduje się słynny obraz Memlinga "Sąd ostateczny". Tam św. Michał trzyma wagę, na której waży ludzkie dusze
w chwili ostatecznego rozrachunku przed Bogiem.
1.Jakie atrybuty ma św. Michał, przedstawiany na obrazach i rzeźbach?
2.Co oznaczają te atrybuty?


Kraina V. " Podróż na spotkanie z Janem Pawłem II"
Papież Jan Paweł II, 24 maja 1987 roku, odwiedzając Sanktuarium św. Michała Archanioła na Górze Gargano, we Włoszech, powiedział, że przybył tam, aby "uczcić św. Michała Archanioła i błagać go o pomoc dzisiaj, kiedy tak trudno jest dawać autentyczne świadectwo chrześcijańskie, bez popadania w kompromisy i łatwe przystosowania... ta walka przeciwko złemu duchowi, która znamionuje św. Michała Archanioła, toczy się także dzisiaj, ponieważ zły duch żyje i działa w świecie".
1. Po co przybył Jan Paweł II na Górę Gargano?
2. O czym papież był przekonany, wypowiadając te słowa?


Krok 4 - wspólna podróż w kierunku przyjaźni ze św. Michałem - prezentacja grup.
Jeden z uczestników każdej grupy prezentuje odpowiedzi na postawione pytania. Katecheta przekazuje informacje o powstaniu sanktuarium św. Michała i bł. B. Markiewicza w Miejscu Piastowym 29.09.2007 r.

Krok 5 - podróż w głąb swego sumienia - refleksja

Każdy uczeń dostaje obrazek ze św. Michale i modlitwą "Św. Michale Archaniele broń nas..." Zastanówmy się w ciszy, w głębi swego sumienia:
- Jaka walka toczy się w moim sercu?
- Po której stronie staję w tej walce, św. Michała czy jego przeciwnika?
- W jaki sposób chcę opierać się złu?
- Kogo poproszę o pomoc?
Wspólna modlitwa tekstem "Św. Michale Archaniele broń nas w walce..."

Krok 6 - podróż do zeszytu.

Zapis w zeszycie: Imię Michael znaczy "Któż jak Bóg". Św. Michał Archanioł jest opiekunem Kościoła świętego, wodzem zastępów anielskich, pogromcą szatana, patronem dobrej śmierci. Jest zawsze gotowy przyjść nam z pomocą w walce z pokusami. Wspomina go Księga Daniela, Apokalipsa i List Judy. Do naśladowania go wzywał bł. ks. Bronisław Markiewicz.

Praca domowa (do wyboru):
1. Napisz wypracowanie p.t. "Moje spotkanie ze Św. Michałem Archaniołem".
2. Ułóż pytania i odpowiedzi do krzyżówki, aby powstało hasło: KTÓŻ JAK BÓG.

Załącznik.
TREŚĆ WYKŁADU: ANIOŁOWIE - NATURA I ZADANIA.

Anioł - w języku hebrajskim male'ak znaczy "poseł", "ambasador", w greckim angelos; w łacinskim angelus tłumaczy się "posłaniec", "wysłannikr1;, "zwiastun".
W Piśmie św. znamy grupy aniołów tzw. chóry (Aniołowie, Archaniołowie, Trony, Panowania, Zwierzchności, Księstwa, Potęgi, Cherubini, Serafini) oraz imiona własne: Michał, Gabriel, Rafał.
Aniołowie to stworzenia czysto duchowe, posiadające rozum i wolę, są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi, przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne / KKK 329/.
Anioł - istota czysto duchowa nie jest zależna od materii, jest niedostrzegalna, nie ogranicza jej miejsce i czas, ani żadne prawa fizyki, czy chemii. Jest podobna do ducha Bożego, nieśmiertelna.
Aniołowie mają pełniejsze poznanie Boga niż człowiek. Ich rozum nie jest ograniczony pośrednictwem poznania zmysłowego. Nie mają jednak nieskończonej wiedzy: nie znają terminu końca świata, ani spraw przyszłych i ostatecznych.
Wola aniołów jest doskonalsza od ludzkiej;
- nie decydują się połowicznie, ale całą swoja istotą,
- są zdolni do miłości.
Funkcje aniołów są ściśle połączone z główną prawdą o istnieniu Boga i zbawieniu człowieka. "Aniołowie są duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie" (Hbr 1,14).

- Aniołowie służą Jezusowi: zwiastują Jego narodziny, są podczas nocy betlejemskiej, towarzyszą kuszeniu na pustyni, modlitwie
w Ogrójcu, ogłaszają jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie.
- Aniołowie przekazują człowiekowi słowa i polecenia Boga: np. powstrzymanie Abrahama przed zabiciem syna, zwiastowanie Maryi, że będzie Matką Syna Bożego, pouczenie św. Józefa o ucieczce do Egiptu, itp.
- Aniołowie wskazują drogę człowiekowi, usuwają przeszkody i troszczą się o powodzenie każdego Bożego przedsięwzięcia, radują się z nawrócenia grzesznika, przedstawiają Bogu modlitwy ludzi. Bronią w walce z szatanem, zwłaszcza św. Michał Archanioł.
- Aniołowie mają siłę wykonać zadanie, które wyraża gniew Boży i jest wyrazem kary, czy upomnienia.
- Aniołowie są obecni w momencie śmierci człowieka, wprowadzają dusze przed tron Boga. Będą wysłannikami podczas zmartwychwstania umarłych, którzy oddzielą sprawiedliwych od potępionych w czasie Sądu Ostatecznego.
- Aniołowie uwielbiają Boga, adorują Go i oddają Mu cześć, oglądając Jego oblicze.
Każdy człowiek ma swego Anioła stróża, który jak duchowy przyjaciel prowadzi, broni, oświeca.

" Zażyła przyjaźń z Aniołami nie tylko daje nam poczucie bezpieczeństwa, lecz także pozwala czerpać od nich coś, co oni posiadają, dzięki bezpośredniemu kontaktowi z Bogiem." (Pius XII)
Bł. Ks. Bronisław Markiewicz: "Mów modlitwy, jakie możesz, a gdy ci trudno, ukryj się za twego anioła i powiedz Mu, aby cię zastąpił w chwaleniu Pana."

Katecheza dla szkół średnich
(s. Karina Pawłowska)


Temat: Św. Michał Archanioł patronem dobrego wyboru.

Cel dydaktyczny: Przybliżenie uczniom postaci Św. Michała Archanioła i Jego zadań, jakie pełni w Kościele Chrystusa.
Cel wychowawczy: Kształtowanie postawy uwielbienia i wyborów na wzór Św. Michała Archanioła.

Pomoce: Pismo święte, zeszyt, tablica, kartki papieru - formatu A4, kolorowe gazety, klej, nożyczki, "cegiełki", tekst modlitwy, śpiewniki, teksty z miesięcznika rPowściągliwość i Pracar1;(PiP), magnetofon.
Metody: modlitwa, dialog, kolaż, wykład, praca w grupach, pokaz,r1;słoneczkor1;, krzyżówka, czytanie.

I.WSTĘP: Modlitwa rOjcze naszr1;; Powitanie; Sprawdzenie obecności;

Wprowadzenie /element egzystencjalny/:
Każdego dnia stajemy przed różnymi wyborami. Zanim wyciągnę rękę po gazetę, czy książkę podejmuję decyzję, jaką prasę wybrać? Sięgam po pilota od telewizora i wybieram program. Co oglądam? Czy wszystko, z czego korzystam buduje moje wnętrze? Co kieruje moimi wyborami? Może trzeba powiedzieć za Św. Pawłem: " ..bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - nie." (Rz 7,18. Często zastanawiamy się nad swoim życiem i próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy to, co robimy jest właściwe?
- Co pozwala człowiekowi odróżnić dobro od zła?
(sumienie - głos Boży -w naszym wnętrzu)
- Co pozwala nam lepiej usłyszeć głos Boży w naszym sercu?
(łaska uświęcająca)
Dzielimy uczniów na grupy. Każdej z nich przydzielamy kartkę papieru formatu A-4. Kartkę dzielimy na połowę i z jednej strony piszemy u góry DOBRO, a w drugiej rubryce umieszczamy hasło ZŁO. Uczniowie mieli przynieść kolorowe gazety, z których należy powycinać po dwa obrazy lub hasła i wkleić do rubryki "dobra" i "zła". /Pracujemy 5 min./
Po zakończeniu dotychczasowej pracy wybrani przedstawiciele poszczególnych grup omawiają głośno swoje prace i mówią, co znalazło się pod hasłem "dobro" i "zło". Należy zwrócić uwagę na różnorodność pomysłów. Skorygować ewentualnie powstałe błędy.
W życiu musimy dokonywać o wiele trudniejszych wyborów. Pamiętajmy! Bóg nie zostawia nas bez pomocy. Stawia na drodze naszego życia Wielkiego Księcia- pogromcę Szatana - Św. Michała Archanioła.

II. ROZWINIĘCIE:
Element biblijny.
Ojcowie Kościoła, teolodzy i święci przypuszczają, że Bóg poddał wszystkich Aniołów próbie, zanim było im dane wziąć udział
w wiecznej szczęśliwości Boga i oglądać Jego oblicze. Kryzys nastąpił wówczas, gdy Aniołom została dana "wizja", bądź intelektualne "poznanie" Bożego planu, który miał dotyczyć stworzenia ludzi, istot duchowo cielesnych, czyli niższych od Aniołów. Był im ukazany upadek tychże istot i sposób, w jaki Bóg dokona odkupienia człowieka. Najpiękniejszy z Aniołów Lucyfer, "Jaśniejący, Syn Jutrzenki", "Nosiciel Światła", zamiast oddać hołd Bogu, Jego mądrości i opatrzności oraz okazać pokorę i ufność, uniósł się pychą i podniósł bunt przeciwko swemu Stwórcy, wołając: "Non serviam!", "Nie będę służył!" Natychmiast odpowiedział mu gromki okrzyk św. Michała Archanioła: "Quis ut Deus!r1;, a za nim ruszyła do boju o cześć Boga i Jego świętego Imienia niezliczona rzesza wiernych wiernych aniołów, wołając: rKtóż jak Bóg!r1;.

Co mówi nam o św. Michale Archaniele Pismo św.?
Ap 12, 1-12.
Analiza tekstu:
w. 12,1- Scena ta jest odpowiedzią na Rdz 3,15-16. Niewiasta rodzi w bólach Tego, który będzie Mesjaszem.
-Kto jest tym Smokiem? ( Szatan, diabeł)
Słowo hebr. znacza "oskarżyciel". W tradycji żydowskiej Wąż lub Smok symbolizowały moc zła , wrogą Bogu i Jego ludowi, którego Bóg zniszczy na końcu czasów.
Autor Apokalipsy pisze w w. 5 (odczytanie fragmentu):
"I porodziła Syna Mężczyznę"
- O kogo chodzi w tym tekście? (O Mesjasza)
Końcowy tekst nawiązuje do tryumfu Chrystusa, który spowoduje upadek Smoka. Werset 10 (odczytanie tekstu):
Szatan próbuje zabić w nas to, co jest piękne, dobre, co nosi miano Miłości. Podsuwa złudne szczęście, łatwe, proste życie, bez problemów, a w rzeczywistości staje się ono koszmarem. Wybór należy tylko do nas. Bóg nikogo nie może zmusić. Pamiętaj! Twoje życie jest darem i należy do Stwórcy, dlatego On będzie się dopominał o "swoje", prowadząc człowieka przez różne doświadczenia, stawiając na drodze jego życia wartościowych "przewodników"- ludzi miłujących Boga. Bóg będzie mówił przez twoje sumienie, które z natury ukierunkowane jest na Boga. Dlatego mamy być wierni Jego nakazom, bo jedynie On wie, co jest dla nas dobre. Więc zostanie nam tylko jedno: "chodzić Jego drogami, pełnić Jego prawa, polecenia i nakazy, by być szczęśliwym".
"Przedtem była walka tylko między duchami dobrymi, a duchami złymi; a teraz jest bojowanie między Aniołami i ludźmi dobrymi, a aniołami i ludźmi przewrotnymi. Św. Michał jeden z najprzedniejszych książąt niebieskich oraz książę ludu Bożego kieruje tą walką nieustannie". (rPiPr1; 1901, Miejsce Piastowe).
Element eklezjalny.
W obecnym świecie, w twoim domu, w szkole, w tobie trwa "walka". Często sam o własnych siłach próbujesz stawić czoła złu. Chcesz pokazać, że jesteś mocny, że dasz sobie radę. Co obecnie atakuje i niszczy wspólnotę Kościoła, co niszczy ciebie?

Metoda "słoneczko". Hasło: Współczesne zagrożenia dla wspólnoty Kościoła.
(Przykładowe odpowiedzi: brak modlitwy, sekty, pornografia, internet, brak wartości i zasad).
Źle czujesz się w takiej rzeczywistości, nie potrafisz się odnaleźć. Szukasz pomocy i często mylnie wybierasz. Znam takich, którzy idą do wróżki, czy szukają rozwiązań w horoskopach i innych "demonicznych ofertach".
Pamiętaj ! Bóg walczy o ciebie i nie pozwoli, abyś zginął. Masz św. Michała Archanioła, Patrona Kościoła - Twojego obrońcę.
Św. Michał patronuje Zgromadzeniom zakonnym, założonym przez błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. Celem Zgromadzenia Św. Michała Archanioła jest uwielbienie Boga, bo "Któż jak Bóg"! oraz życie w powściągliwości i pracy. W tekstach Ks. Markiewicza czytamy: "Najlepiej zaś uczcić można Św. Michała powściągliwością i pracą to jest - powściągając pychę i chuci zmysłowe, i troszcząc się nie tylko o zbawienie własne, ale o zbawienie drugich" ( PiP 4 ( 1901), Św. Michał Archanioł ,s. 31).
Spośród ok. 250 kościołów, poświęconych w naszej ojczyźnie św. Michałowi Archaniołowi, świątynia w Miejscu Piastowym będzie pierwszą świątynią w randze sanktuarium. Dnia 29 września w Miejscu Piastowym odbędą się główne uroczystości.


Element liturgiczny.
Kiedy nie wiesz, co robić i pokusa staje się silniejsza od ciebie skorzystaj z pomocy św. Michała Archanioła. Kościół daje nam różne propozycje. Możesz sięgnąć po Litanię, Koronkę, Modlitwę do św. Michała.
Teraz pomodlimy się jedną z tych modlitw.
Św. Michale Archaniele broń nas w walce, przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.


Element liturgiczny.
Kiedy nie wiesz, co robić i pokusa staje się silniejsza od ciebie skorzystaj z pomocy św. Michała Archanioła. Kościół daje nam różne propozycje. Możesz sięgnąć po Litanię, Koronkę, Modlitwę do św. Michała.
Teraz pomodlimy się jedną z tych modlitw.
Św. Michale Archaniele broń nas w walce, przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Zapis notatki do zeszytu.

Temat: Św. Michał Archanioł patronem dobrego wyboru.
Najważniejszym z aniołów jest Św. Michał Archanioł, który cieszył się ogromnym kultem już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Imię jego oznacza "Któż jak Bóg". Nabożeństwo do św. Michała Arch. może stać się dla nas wspaniałą szkołą poznawania i ukochania Boga, a ponadto pozyskuje nam Jego potężne wstawiennictwo przed Bogiem i skuteczną pomoc w walce ze złem.

Zadanie domowe.
Pomodlę się własnymi słowami do św. Michała Archanioła, prosząc o pomoc w walce ze złem i o rozwój Michalickich Zgromadzeń.

Modlitwa: Pieśń do św. Michała Archanioła
Dodane przez pjurek99 dnia 31 lipiec 2007 12:23 40530 Czytań · Drukuj · PDF document
off
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Na dzisiaj
Losowa fotka
zyczenia michality
zyczenia michality
imieniny Matki Generalnej
Pomoc Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sMonika
15/03/2021 20:46
Relacja z Domu Samotnej Matki w Przemyślu w TVP 1
link
miedzy-ziemia-a-nie bem,14
032021,5242716 1


sMonika
30/11/2020 16:20
S. Dorota Burczyk-O zdalnej katechezie w Radio Fara
link
iwum-mp3/rtd-2020-1 1-24-a
ktywizacja_dzi eci_na_zdal
nej_katec hezie_sDorota-Bu
rczy k.mp3


sMonika
28/10/2020 11:33
Wywiad z s. Hiacyntą link

Archiwum
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.