Hide/Show Panels Hide/Show Panels
off

Kalendarium RŻK

KALENDARIUM ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

ŻYCIE KONSEKROWANE W KOŚCIELE DZISIAJ
EWANGELIA-PROROCTWO-NADZIEJA

Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ "wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego" oraz dążenie całego Kościoła-Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblubieńcem (VC 3).

2015 ROK

Rok Życia Konsekrowanego w Kościele Powszechnym

22-25 stycznia - Rzym - Ekumeniczne spotkanie osób konsekrowanych

24 stycznia - Rzym -  Czuwanie modlitewne (wigilia)

8-11 kwietnia - Rzym -  Seminarium dla wychowawców osób konsekrowanych

11 kwietnia - Rzym - Czuwanie modlitewne (wigilia)

23 - 26 września - Rzym - Warsztaty dla młodych osób konsekrowanych

25 września - Rzym - Czuwanie modlitewne

26 września - Wspomnienie świętych i męczenników życia konsekrowanego

Stacje w każdym kraju: Miejsca o szczególnym znaczeniu apostolskim i ważne ze względu na świadectwo osób konsekrowanych.

Rok Życia Konsekrowanego w Polsce

22 stycznia - Warszawa, Sekretariat KEP - Konferencja prasowa przed Dniem Życia Konsekrowanego

26-29 stycznia - Jasna Góra - XXIV Sympozjum dla Księży Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych i Spowiedników Kapłańskich

1 lutego - Warszawa - Msza Św. radiowa z okazji Dnia Życia Konsekrowanego z homilią bpa K. Gurdy


2 lutego - List pasterski Episkopatu Polski z okazji Roku Życia Konsekrowanego


21-23 kwietnia - Lublin KUL - Sympozjum IV Konferencji życia konsekrowanego w Polsce: "W jedności uobecniać Chrystusa w świecie".

29 kwietnia - Warszawa UKSW - Sympozjum: "Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem"; godz. 10.00-16.00; Aula Jana Pawła II;   ul. Dewajtis 5; 01-815 Warszawa.

30 kwietnia - 3 maja  - Krzydlina Mała - Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego rWiarą odnowieni Duchem Świętym Umocnienir1;. Życie Konsekrowane - 50 lat po Soborze Watykańskim II

5-7 maja - Jasna Góra - Konferencja naukowa Klasztor w muzyce średniowiecznej i nowożytnej

5-7 czerwca - Częstochowa -  Międzynarodowe sympozjum Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego "Być Miłością w sercu Kościoła"

5 września 2015 - Święty Krzyż - Pielgrzymka osób konsekrowanych z południowo-wschodnich diecezji

23-26 września - Jasna Góra - Kongres Młodych Osób Konsekrowanych: "Radość Konsekracji"

26 września - Auschwitz - "Memoria martyrum" osób konsekrowanych z Polski w XX wieku

3 października - Gietrzwałd - Pielgrzymka osób konsekrowanych z północno-wschodnich diecezji Polski

__________________________________________________________________________________________________
Rok Życia Konsekrowanego w Diecezjach i Instytutach Życia Konsekrowanego

23-25 stycznia - Dębowiec - Sesja formacyjna dla osób konsekrowanych

31 stycznia - Opole - Dzień życia konsekrowanego w WSD w Opolu

31 stycznia-2 lutego - Warszawa - Triduum Archidiecezjalne przed Świętem Życia Konsekrowanego

1 lutego - Sandomierz - Parafialny Dzień Życia Konsekrowanego w Diecezji Sandomierskiej

2 lutego - Dzień Życia Konsekrowanego w Diecezjach

2 lutego 2015 - 2 lutego 2016 - Ełk -  Duchowa adopcja poczętego powołania r11; akcja modlitewna

27 lutego - Rzeszów - Droga Krzyżowa ulicami miasta z rozważaniami przygotowanymi przez osoby konsekrowane

13 marca - Gniezno - dzień ekspiacji osób konsekrowanych Archidiecezji Gnieźnieńskiej

28 marca - Bydgoszcz - Droga Krzyżowa ulicami miasta. Rozważania prowadzone przez osoby konsekrowane

16 -17 kwietnia - Ołtarzewo - Zjazd rektorów, proboszczów, sekretarzy i dyrektorów polskich Prowincji Pallotynów poświęcony tematowi: "życie konsekracją we wspólnocie pallotyńskiej"

24- 25 kwietnia - Grudziądz, Marianie -  czuwanie nocne dla młodzieży w trosce o nowe powołania

25-26 kwietnia - Konstancin - Sympozjum organizowane przez Instytut Pallottiego poświęcone "Konsekracji u Św. Wincentego Pallottiego i w tradycji pallotyńskiej"

16 maja - Janów Lubelski - Pielgrzymka Życia Konsekrowanego  Diecezji Sandomierskiej do Sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lubelskim

16 maja - Góra św. Anny - pielgrzymka osób konsekrowanych z Diecezji Gliwickiej i Opolskiej.

16 maja - Lubin - centralne uroczystości obchodzonego przez Towarzystwo Salezjańskie jubileuszu 200-lecia urodzin św. Jana Bosko

23 maja - Warszawa-Praga - Diecezjalne Sympozjum poświęcone życiu konsekrowanemu. Tematy: "Osoba Założyciela i charyzmat" oraz "Wierność charyzmatom".

30 maja - Rywałd Królewski - Pielgrzymka osób konsekrowanych Diecezji Toruńskiej

maj - Dębowiec - Pielgrzymka osób konsekrowanych Diecezji Rzeszowskiej


maj - Bydgoszcz -  Międzyzakonna pielgrzymka do Sanktuarium Nowych Męczenników

31 maja - 2 czerwca - Kraków - W Centrum Formacji Duchowej w Krakowie spotkanie formacyjne "Śluby przeżywane według Ducha", które poprowadzi o. Raniero Cantalamessa OFMCap., długoletni kaznodzieja Domu Papieskiego.

6-7 czerwca 2015  - Rytwiany - II Europejski Festiwal Smaków Klasztornych w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach

13 czerwca - Kadyny, Franciszkanie - Spotkanie osób konsekrowanych Diecezji Elbląskiej. Mszy św. przewodniczy Bp Jacek Jezierski

20 czerwca 2015 - Bardo Śląskie - Diecezjalna Pielgrzymka osób konsekrowanych do Sanktuarium Maryi Strażniczki Wiary

czerwiec - Kalwaria Pakoska - pielgrzymka osób konsekrowanych z Archidiecezji Gnieźnieńskiej

przełom czerwca i lipca - Tarnów - Spotkanie bpa Andrzeja Jeża z osobami konsekrowanymi pochodzącymi z terenu diecezji, a pracującymi poza jej granicami

18-19 lipca - Dębowiec - Spotkanie rodzin saletynów z okazji Roku Życia Konsekrowanego

7-8 września - Dębowiec - Kongres saletyński z okazji Roku Życia Konsekrowanego

18-19 września - Ełk - Sesja formacyjna dla osób konsekrowanych dotycząca komunikacji oraz kryzysów we wspólnotach

19 września - Kwidzyn, Benedyktynki - Spotkanie osób konsekrowanych Diecezji Elbląskiej. Mszy św. przewodniczy Bp Jacek Jezierski

21-27 września - Sandomierz - Diecezjalny Tydzień Życia Konsekrowanego

25-26 września - Tarnów - Sympozjum naukowe w Wyższym Seminarium Duchownym, poświęcone wybranym aspektom życia konsekrowanego

wrzesień - Warszawa - Sympozjum pt. "Życie konsekrowane w Archidiecezji Warszawskiej. Historia i rzeczywistość". Aula "Bobolanum" przy ul. Rakowieckiej

10 października - Gliwice - kościół redemptorystów - pielgrzymka osób konsekrowanych diecezji gliwickiej do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

17 października 2015 - Ostrowiec  Św. - Pielgrzymka osób konsekrowanych Diecezji Sandomierskiej do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

13-14 listopada - Jasna Góra - III Czuwanie modlitewne Zgromadzeń michalickich. Intencja: z prośbą o nowe powołania i o łaskę wytrwania dla wezwanych. Oddanie Zgromadzeń w macierzyńską opiekę Maryi.

listopad - Rzeszów - Sympozjum diecezjalne w 50-rocznice Dekretu o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego "Perfectae caritatis"

2016 ROK

24 stycznia - 02 lutego  - Rzym - ŚWIATOWY TYDZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO Jedność życia konsekrowanego w Kościele. Ewangeliczne pielgrzymowanie (sequela evangelica) ku przyszłości

Uczestniczą: Życie monastyczne - Instytuty i Stowarzyszenia Apostolskie -  Instytuty świeckie - Ordo virginum - Nowe formy życia konsekrowanego

27 - 30 stycznia 2016 - Rzym - Sympozjum Międzynarodowe:  Ewangeliczne pójście za Jezusem (sequela evangelica) jako stała forma życia w Kościele.  Spojrzenie w przyszłość w świetle aktualnych procesów. Uczestniczą Instytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego

28 - 31 stycznia - Rzym - Sympozjum Międzynarodowe dla Zakonów Monastycznych

29 - 31 stycznia - Rzym - Sympozjum Międzynarodowe dla Instytutów Świeckich

29 - 31 stycznia - Rzym - Sympozjum Międzynarodowe dla Ordo Virginum

30 stycznia - Rzym - Czuwanie modlitewne w Bazylice Św. Piotra: "Proroctwo, świętość i męczeństwo w świecie zlaicyzowanym"

01 lutego - Watykan - Audiencja u Ojca Świętego

01 lutego  - Rzym -  Bazylika Św. Piotra - Czuwanie modlitewne (wigilia)

ZAKOŃCZENIE ROKU  ŻYCIA KONSEKROWANEGO

02 lutego  - Rzym - Światowy Dzień Życia Konsekrowanego,

02 lutego  - Rzym - Bazylika Św. Piotra - Eucharystia na zakończenie Roku  Życia Konsekrowanego


02 lutego - Piekary Śląskie - Zakończenie peregrynacji obrazu Matki Boskiej Piekarskiej we wspólnotach zakonnych Archidiecezji Katowickiej

02 lutego - Zakończenie Roku Życia Konsekrowanego w Diecezjach

SIEDEM KIERUNKÓW PRZEŻYWANIA ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO
(określone przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego)

1.  Sympozja naukowe i spotkania dyskusyjne organizowane przez Uniwersytety Papieskie prowadzone przez  zakony, a poświęcone tematyce i problemom życia konsekrowanego.

2. "Memoria sanctorum" w życiu konsekrowanym. "Stationes" w miejscach o szczególnej wymowie apostolskiej.

3. "Memoria martyrum" osób konsekrowanych w XX i XXI wieku. "Stationes" w miejscach szczególnego świadectwa.

4. Łańcuch modlitwy klasztorów kontemplacyjnych. "Stationes" w klasztorach o szczególnym znaczeniu dla życia monastycznego.

5. Studium "online" dla zakonnic z klasztorów kontemplacyjnych.

6. Szczególne doświadczenia życia ewangelicznego, zrealizowane i podjęte na serio w różnych formach  życia konsekrowanego  i dialogu między nimi (instytuty apostolskie, stowarzyszenia życia apostolskiego, wspólnoty monastyczne, instytuty świeckie, ordo virginum, nowe formy życia konsekrowanego)

7. Via pulchritudinis."O jedno proszę Pana, tego poszukuję: bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia, abym zażywał łaskawości Pana, stale się radował Jego świątynią." (Ps 27, 4). Artyzm różnych środków wyrazu i języków, odkrywanych na drodze życia konsekrowanego, w kontemplacji i głoszeniu prawdy oraz piękna wiary.
__________________________________________________________________________________________
KOORDYNACJA ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego - KIŻiSŻA
Tel/Fax: +39 06 6989 2559
e-mail: annovitaconsacrata@religiosi.va Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: http://www.vatica...dex_it.htm

za www.życiezakonne.pl
Dodane przez sMonika dnia 03 styczeń 2015 16:51 · 0 Komentarzy · 6333 Czytań · Drukuj · PDF document
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
off
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Na dzisiaj
Losowa fotka
Mchawa
Mchawa
niedziele powolaniowe
Pomoc Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sMonika
15/03/2021 20:46
Relacja z Domu Samotnej Matki w Przemyślu w TVP 1
link
miedzy-ziemia-a-nie bem,14
032021,5242716 1


sMonika
30/11/2020 16:20
S. Dorota Burczyk-O zdalnej katechezie w Radio Fara
link
iwum-mp3/rtd-2020-1 1-24-a
ktywizacja_dzi eci_na_zdal
nej_katec hezie_sDorota-Bu
rczy k.mp3


sMonika
28/10/2020 11:33
Wywiad z s. Hiacyntą link

Archiwum
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.