Hide/Show Panels Hide/Show Panels
off

Różaniec Rodziców za Dzieci

Fatima
RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECIPrzy parafii p.w. Matki Bożej Królowej Aniołów na Warszawskim Bemowie rodzice zatroskani o właściwe wychowanie i rozwój swoich dzieci utworzyli róże różańcowe tzw. Różaniec Rodziców za Dzieci. Do modlitwy różańcowej za dzieci i wnuki - także te dorosłe, zaproszeni są rodzice i dziadkowie. Inicjatywa wspólnej modlitwy różańcowej za dzieci powstała kilka lat temu w Gdańsku. Do tej pory w całej Polsce i na świecie jest ponad 600 takich róż. Każdego kto chciałby dołączyć do tych róż różańcowych i modlić się za swoje dzieci prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rrd.bemowo@gmail.com. Do róż mogą zgłaszać się rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci nie tylko z Warszawy, ale również z całej Polski. Odpowiedzialną za organizację i koordynację róż przy parafi
i Matki Bożej Królowej Aniołów w Warszawie jest s. Dominika Tuzimek - michalitka.

MARYJA - Wzór macierzyństwa
i nasza Orędowniczka w wychowaniu.Dlaczego warto modlić się za swoje dzieci i z dziećmi na Różańcu.

       Rozpoczęliśmy nowy rok 2017, Jubileuszowy rok objawień fatimskich. Przed stu laty Maryja przyszła do ludzkości, by przez trójkę małych dzieci przekazać orędzie pokoju i wezwać do modlitwy o pokój na świecie. Był to czas Rewolucji Komunistycznej w Rosji, czas trwającej zawieruchy I Wojny światowej, które ogarnęły świat. Wezwanie do modlitwy zasadniczo, było jednoczesnym wezwaniem do nawrócenia i pokuty w jej macierzyńskiej trosce o przyszłość ludzkości. W kolejnych objawieniach Maryja spotykając się z trójką fatimskimi dzieci modliła się za całą ludzkość, wszystkie dzieci Boże na całym świecie, cierpiące i zagrożone w różnoraki sposób w ówczesnym trudnym czasie historii. Jako Matka Boga i zatroskana matka ludzkości wybrała proste narzędzie matczynej opieki - różaniec i przekazała je ludzkości, by mogła znaleźć najprostsza drogę do Bożego Serca.
W związku z tym szczególnym czasem łaski Fatimskiego Jubileuszu pragniemy zaproponować wszystkim, zatroskanym o przyszłość własnych dzieci formę modlitwy wstawienniczej za nie, praktykowanej razem z Maryją, na różańcu.
       Chcielibyśmy, aby nasze dziecko było szczęśliwe, aby skończyło dobrą szkołę, studia, miało dobry zawód, własną wspaniałą rodzinę, dobrze wypełniło swoje powołanie. Każdy rodzic tego pragnie..., ale czy sam jest w stanie mu to zapewnić? Szukamy znajomości u osób, które mogą coś "załatwić"! A jest Ktoś, kto może wszystko! Na dodatek pomaga za darmo! On może wszystko, bo jest Wszechmogący! Ta osoba to Bóg, który działa i chce nas wspomagać w tej trosce przez swoją Matkę Maryję. 

      Sami często nie radzimy sobie z trudnymi faktami, z wszechobecnymi zagrożeniami jakie czyhają na nasze dzieci, takimi jak: uzależnienia: alkohol, papierosy, narkotyki, destrukcja płynąca z Internetu, pornografia, powszechnie dostępna magia i okultyzm, sekty, skutki aborcji i wiele innych. To smutna rzeczywistość, która istnieje i ma wpływ na nas wszystkich, czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy też nie. Także żadne pieniądze nie zapewnią dziecku bezpieczeństwa. To potwierdza praktyka. Dodatkowo, bardzo często to właśnie rodzice - z różnych przyczyn stają się dla dziecka problemem. Z powodu błędów, braku wiedzy, zaniedbań, ale i osobistych grzechów rodziców, dzieci mogą doświadczać skutków zła.
       Co zatem trzeba zrobić, aby tą Bożą pomoc uzyskać? W 2001 roku grupa rodziców, w trakcie swoich rekolekcji, na których uświadomiono im te zagadnienia, podjęła modlitwę w intencji własnych dzieci. Podjęta modlitwa została oparta na formule Żywego Różańca, gdzie powstają grupy (róże - wg. tradycyjnego nazewnictwa) składające się z 20 osób, z których każda odmawia w intencji swoich dzieci codziennie jedną dziesiątkę różańca, rozważając przy tym jedną z tajemnic różańcowych. Grupa stanowi pewnego rodzaju małą wspólnotę modlitwy, w tej wspólnocie poszczególne intencje stają się wspólne. W ten sposób codziennie, za każde z dzieci objętych tą modlitwa odmówiony jest cały różaniec. Każda z osób poczynając od dnia przystąpienia do róży odmawia swoją dziesiątkę różańca i rozważa sobie przypisana tajemnicę różańcową. Osoba ta modli się wyznaczoną tajemnicą, aż do dnia zmiany tajemnic, która  w naszej parafii następuje tylko raz do roku, w podanym wcześniej i ogłoszonym terminie.  I tak, osoba która, odmawiała np., I radosną przechodzi następnie do II radosnej, za rok do kolejnej tajemnicy, itd. Obecnie w całej Polsce (i w świecie) powstają takie róże, a rodzice włączają się do tej modlitwy. W taki sposób modli się już tysiące rodziców - możesz i Ty!
      Do najczęstszych powodów z jakich rodzice decydują się na przystąpienie do modlitwy w róży różańca za dzieci (zarówno te małe, w okresie wzrastania,   jak i te już dorosłe)  należą:
- w życiu ich dzieci dzieje się coś złego - a wierzący rodzice w trudnościach zwracają się do Boga o pomoc. Mając świadomość, że jakieś zło dotyka ich dzieci i nie potrafią sobie z tym poradzić, szukają pomocy u Boga.
- dostrzegając we współczesnym świecie zalew zła, zaczynają zdawać sobie sprawę jak trudno się przeciwstawić temu, a chcieliby dać swoim coś więcej niż tylko materialne wartości, chcieliby swoje dzieci jakoś przed tym złem ochronić.
        Najczęściej obie te sytuacje występują w różnych proporcjach razem. Jest wiele świadectw na to, że to sam Bóg daje łaskę tej modlitwy, świadectw Bożej pomocy "omadlanym" dzieciom w sytuacjach zwykłych, a czasem bardzo dramatycznych . Ten sposób modlitwy to propozycja, która daje i podtrzymuje nadzieję.
Nie wiąże się ona z wielkimi zobowiązaniami i nakładem czasu, ale z wierną miłością wyrażoną w systematycznej pamięci. Dla porównania - ile czasu poświęcamy na telewizję, Internet, gazety itp. Co znaczy 4-5 minut w ciągu dnia poświęconych modlitwie za dziecko.
         Poza tym, rodzic wchodząc do tej róży daje swoim dzieciom wytrwałość innych 19-ściorga rodziców, nawet jeśliby sam zapomniał, ktoś o tej modlitwie pamięta! Świadomość tej wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi niesłychany spokój i często uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Dotyczy to zwłaszcza matek, a ojcom pozwala na uzyskanie właściwej relacji w stosunku do dziecka, na okazanie miłości. Jeśli wierzymy w Boga - a wierzymy - to On jako Wszechmocny może zapewnić najlepszą opiekę naszym dzieciom . Ta modlitwa często uzdrawia również relacje w rodzinach!
Poświęcenie 4-5 minut dziennie, aby dziecko miało opiekę przez 24 godziny jest to wspaniała "Boża ekonomia"! - tylko trzeba się na nią zdobyć. Ileż uwagi poświęcamy zwykłym codziennym czynnościom, a na wezwanie Bożej opieki szkoda nam czasu. Jezus nie żałował swojego życia dla żadnego, nawet najgorszego człowieka, czemu ja mam żałować 4-5 minut dziennie ze swego czasu własnym w końcu dzieciom! Oczywiście podjęcie modlitwy nie zwalnia nas z konkretnego działania, aby wychowywać swoje dzieci i kierować ich rozwojem, jednak modlitwa takie działania z pewnością wspomoże. Podjęcie tej modlitwy to również konieczność zwrócenia uwagi na swoje osobiste nawracanie się i swój własny rozwój duchowy!

       Bóg udziela wiele łask dzieciom rodziców, którzy się modlą, ale jeszcze więcej tym, którzy oprócz tego propagują ten rodzaj modlitwy. Bóg udziela specjalnych łask dlatego, że jest to modlitwa wspólnotowa, dlatego że ta modlitwa uczy nas pokory - pokornego, codziennego przyznania się do własnej słabości i grzeszności, wreszcie dlatego, że z nami jest Maryja, wzór rodzicielskiej miłości i wypełniamy wskazania  Św. Jana Pawła II - czyli nauczanie Kościoła. Ten rodzaj modlitwy to po prostu kolejna uporządkowana propozycja. Jest z pewnością wiele przyczyn, że jest ona owocna.

        Niektóre osoby nawet nie zaczynają modlitwy pod pretekstem że, boją się podejmować zobowiązania, co do których nie wiedzą czy je wypełnią. Jeśli już się ktoś decyduje jakby na próbę, to proponujemy np. okres 6 miesięcy, a lepiej rok - bo wówczas ta osoba zasmakuje w tej modlitwie - i zobaczy efekty. Efekty przyjdą z całą pewnością - ale najważniejsza jest dyspozycja naszego serca do własnego nawracania się do modlitwy i zwykła, codzienna wytrwałość w oddawaniu losów naszych dzieci pod opiekę Bogu przez wstawiennictwo Maryi.

       Niech inspiracją do ufnego działania i wiernego trwania w tej modlitwie dla nas będzie również wezwanie Ojca Św. Jana Pawła II z Listu Apostolskiego o Różańcu Najświętszej Maryi Panny z 2002 roku skierowane do wszystkich: biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych - który dziś można odczytywać jako swego rodzaju testamentalną prośbę
św. Jana Pawła II: "Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci... Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat (...) stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć."


      Do Różańcowej Róży Rodziców można przystąpić w dowolnym terminie otrzymując jednocześnie wyznaczoną indywidualnie tajemnicę Różańca.  Wymiana tajemnic w naszej parafii następuje tylko raz na rok we wcześniej ogłoszonym terminie.  Osoby chętne do udziału w tej formie modlitwy prosimy o bezpośredni kontakt  z s. Dominiką lub elektronicznie: rrd.bemowo@gmail.com .                                    
 /Opracowanie: s.Dominika Tuzimek CSSMA/

Źródło opracowania: www.rozaniecrodzi...Propozycje rozważań do tajemnic różańcowych Różańca Rodziców


Tajemnice Radosne

I Radosna
Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Zwiastowania uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o ufność i nadzieję.
II Radosna
Służebnico Pańska, Panno Łaskawa, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Nawiedzenia św. Elżbiety uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o dobre środowisku wzrastania dla tych dzieci.
III Radosna
Matko Chrystusowa, Matko Kościoła i nasza Matko, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Narodzenia Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa w życiu dzieci i rodziców.
IV Radosna
Bramo Niebieska i Arko Przymierza, Królowo Proroków - Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Ofiarowania Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wytrwałości w trudnych chwilach i powierzanie się Bogu w Kościele.
V Radosna
Gwiazdo Zaranna, Panno Roztropna - Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Odnalezienia Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wiarę i zaufanie oraz roztropność.

Tajemnice Światła

I Światła
Maryjo - Przybytku Ducha Świętego, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Chrztu Pańskiego uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o odnowienie łaski Chrztu świętego.
II Światła
Maryjo - Matko Pięknej Miłości, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Cudu w Kanie Galilejskiej uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o Miłość w życiu dzieci i o umiejętność dzielenia się Miłością.
III Światła
Maryjo - Matko naszego nawrócenia, Królowo Pokoju, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Wezwania do Nawrócenia i Głoszenia Królestwa Bożego uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o Nawrócenie i odpowiedź na dobre natchnienia.
IV Światła
Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolico Mądrości - Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Przemienienia na górze Tabor uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o przemianę serca i przeżywanie Bożej obecności w życiu.
V Światła
Panno Czci Godna, Przybytku Chwalebny - Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Ustanowienia Najświętszego Sakramentu uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o godne, święte i jak najczęstsze uczestnictwo w Eucharystii.

Tajemnice Bolesne

I Bolesna
Panno Wierna, Matko Bolesna - Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wierność w modlitwie.
II Bolesna
Matko Bolesna - Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Biczowania Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o uzdrowienie przyczyn grzechów których skutki obarczają dzieci i nawrócenie.
III Bolesna
Matko Bolesna - Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Ukoronowania cierniem Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o właściwe wypełnianie mojej władzy rodzicielskiej.
IV Bolesna
Matko Bolesna, Wspomożenie Wiernych - Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Drogi Krzyżowej Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę powstawania z upadków grzechowych, szczere i częste spowiedzi święte.
V Bolesna
Matko Bolesna, współcierpiąca z Synem - Maryjo! Proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o nieprzebraną ufność w Boże Miłosierdzie wypływające z tajemnicy Krzyża.

Tajemnice Chwalebne

I Chwalebna

Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Twego Zmartwychwstania. Proszę Cię o łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Nieba, a tu na ziemi będziesz je obficie wspomagał. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę Twego Pokoju w sercu.
II Chwalebna
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Twego Wniebowstąpienia. Proszę Cię o łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Nieba, a tu na ziemi będziesz je obficie wspomagał. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę dobrego wypełniania Twoich słów i przykazań.
III Chwalebna
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Zesłania Ducha Świętego. Proszę Cię o łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Nieba, a tu na ziemi będziesz je obficie wspomagał. W tej tajemnicy proszę szczególnie o Ducha Świętego w naszym życiu, jego działanie i charyzmaty.
IV Chwalebna
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Proszę Cię o łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Nieba, a tu na ziemi będziesz je obficie wspomagał. W tej tajemnicy pragnę podziękować za wszystkie dary i łaski otrzymane za przyczyną NMP i tej modlitwy.
V Chwalebna
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Ukoronowania Najświętszej Maryi Panny. Proszę Cię o łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Nieba, a tu na ziemi będziesz je obficie wspomagał. Panie Jezu w tej tajemnicy pragnę uwielbić Twoje Miłosierdzie w darach jakimi nas obdarzasz poprzez Maryję Królową Różańca Świętego.

Dodane przez sMonika dnia 03 styczeń 2017 18:59 · 0 Komentarzy · 7054 Czytań · Drukuj · PDF document
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
off
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Na dzisiaj
Losowa fotka
w przychodni zdrowia
w przychodni zdrowia
Z wizytacji w Kamerunie
Pomoc Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sMonika
15/03/2021 20:46
Relacja z Domu Samotnej Matki w Przemyślu w TVP 1
link
miedzy-ziemia-a-nie bem,14
032021,5242716 1


sMonika
30/11/2020 16:20
S. Dorota Burczyk-O zdalnej katechezie w Radio Fara
link
iwum-mp3/rtd-2020-1 1-24-a
ktywizacja_dzi eci_na_zdal
nej_katec hezie_sDorota-Bu
rczy k.mp3


sMonika
28/10/2020 11:33
Wywiad z s. Hiacyntą link

Archiwum
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.