Wspomnienie bł. Wojciecha Nierychlewskiego,
bł. Władysława Błądzińskiego i Towarzyszy Męczenników
* śp. s. Janina Baraniewicz – 2010r.