Rocznica przyjazdu m. Anny Kaworek do Miejsca Piastowego – 1894 r.

śp. s. Bronisława Ochała – 1949 r.
śp. s. Fabiola Trznadel – 2019 r.