śp. s. Aniela Bal – 1934
śp. s. Witosława Pacyniak – 1964