Oaza

zgloszenianaoaze.pl.

ODB Tylmanowa
19 -30 lipca
2022

ONŻ Miejsce Piastowe
( nowy dom rekolekcyjny)
3 -19 sierpnia 2022

OND
Rycerka
15 -31 lipca 2022

Rekolekcje Oazy Rodzin II stopnia Miejsce Piastowe
5 – 21 sierpnia 2022 diecezja kielecka