Monthly Archives: czerwiec 2023

Spotkanie scholanek 

17 czerwca 2023 r. w Sanktuarium Najświętszej Rodziny Krakowie na Nowym Bieżanowie miało miejsce spotkanie scholanek. W wydarzeniu wzięło udział 80 dziewczynek z Krakowa i Poronina. Schola „Serduszka” z Poronina, „Wesołe mutki” z Rżąki, oraz „Iskierki” z Nowego Bieżanowa pod opieką Sióstr Michalitek, animatorów, i rodziców miło spędziły sobotnie słoneczne popołudnie. Był czas na wspólny śpiew, gry, tańce i konkursy.

Spotkanie Sióstr Seniorek 70+

14 – 16 czerwca w Miejscu Piastowym, w Domu Macierzystym, miało miejsce spotkanie Sióstr Seniorek 70+, które zgromadziło Siostry starsze z domów zakonnych w Polsce. Spotkanie to miało charakter Maryjny. Siostry uczestniczyły w konferencjach, spotkaniach, pielgrzymce do Dębowca i wspólnej rekreacji. Na rozpoczęcie spotkania s. Wikaria Zacharia Depta, wprowadziła Siostry w to szczególne wydarzenie, które wpisuje się w formację permanentną.

Kolonia w Balengou – Kamerun

W środę 14 czerwca rozpoczęła się pierwsza w naszej miejscowości kolonia dla wszystkich dzieci w Balengou. Przygotowania,do niej trwały kilka dni, pomagała również młodzież. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą o 09:00, którą odprawił nasz ks.Proboszcz Frédéric. Mówił On o dwóch najważniejszych przykazaniach Bożych, miłości Boga i bliźniego.

TE DEUM LAUDAMUS –  75 lat posługi Michalitek w Poroninie

W niedzielę, 11 czerwca br, w Kościele parafialnym w Poroninie odbyła się uroczysta Msza Św. dziękczynna z okazji jubileuszu 75-lecia obecności w Poroninie Sióstr Michalitek oraz 10-lecia działalności Przedszkola. Eucharystii przewodniczył i okolicznościowe słowo wygłosił ks. Dariusz Wilk, Przełożony Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Obecni byli również inni kapłani ze Zgromadzenia Michalitów, kapłani – Rodacy i miejscowi duszpasterze.

„Na chwałę Trójcy Przenajświętszej… –  ślubuję na  całe życie…”

4 czerwca br, w niedzielę Uroczystości Przenajświętszej Trójcy, w Domu Generalnym Zgromadzenia, odbyła się ceremonia wieczystych ślubów zakonnych, które w Zgromadzeniu Sióstr Świętego Michała Archanioła złożyły: s. Monika Kubiszyn i s. Anna Greszta.
Siostry swoje wieczyste TAK wypowiedziały „na chwałę Trójcy Przenajświętszej”, bo tak się zaczyna formuła, w której Siostry Michalitki składają Bogu swoje śluby na całe życie zakonne.
Uroczystej Eucharystii, podczas której dokonał się ten uroczysty akt zaślubin przewodniczył Przełożony Generalny Michalitów ks. Dariusz Wilk. Obecny był również zaproszony Inspektor Salezjanów Marcin Kaznowski z Krakowa, księża z rodzin sióstr oraz współbracia Michalici. Na wspólne świętowanie przybyli oczywiście członkowie najbliższej rodziny s. Moniki i s. Anny oraz osoby dla nich ważne.

„Idź za Barankiem” Lednica 2023

„Idź za Barankiem” Tańce na lekcji religii w 12LO w Radomiu było słychać już w pierwszych tygodniach września. To był czas, by zachęcić młodych, by pojechali na Lednicę. Najpierw warsztaty a potem wspaniała przygoda na Polach Lednickich. Ale moi przez przypadek ruszyli na Pola Lednickie no i spóźnili się.

Pogrzeb sp. s. Bożeny Turoń

1 czerwca br. w Miejscu Piastowym w kaplicy Domu Macierzystego Sióstr Michalitek odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. s. Bożeny Eleonory Turoń. Ceremoniom pogrzebowym przewodniczył przełożony Domu Zakonnego Michalitów na „Górce” – ks. Tadeusz Musz, zaś okolicznościowe słowo wygłosił ks. Józef Tyniec. Kaznodzieja jako wieloletni opiekun duchowy sp. s. Bożeny podkreślił wartość ofiary życia i cierpienia jakie składała s. Bożena przez ostatnie lata przyjmując doświadczenie ciężkiej choroby. Podkreślił, że zgoda z wolą Bożą, która niekiedy poddaje wielkiej próbie naszą wiarę czyni nasze życie niezwykle owocnym duchowo przez zjednoczenie z Chrystusem cierpiącym.