Niepubliczny Żłobek ,,U Michalitek”

Funkcjonuje od 1 września 2016 r.
Naszym zadaniem jest pomoc rodzinie w wychowaniu
i sprawowaniu opieki nad dzieckiem; troska o jego bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój.

,,U Michalitek” – Facebook

Niech już od wczesnego ranka dzieci gromadzą się, by pod okiem pobożnych i roztropnych opiekunów bawić się, niekiedy
z wielkim hałasem.” 
/bł. Bronisław Markiewicz/