„DOM W CIENIU SKRZYDEŁ” 

to drugie wydanie tej biograficznej powieści, poświęconej Annie Kaworek (Cz. Sł. Bożej, współzałożycielce zgromadzenia). W przystępny, prozatorski sposób książka pozwala poznać nie tylko losy tej świątobliwej postaci, ale także trudne, krzyżowe, a zarazem piękne dzieje kształtowania się nowej rodziny zakonnej na początku dwudziestego wieku. Heroiczność codzienności, od której kazano uciekać. Ale setki głodnych chleba i miłości dzieci zatrzymywały i skłaniały do codziennych wysiłków … Obecnie trwa proces beatyfiakacyjny s. Anny Kaworek, a do Miejsca Piastowego napływają kolejne podziękowania za łaski od Boga otrzymane za jej przyczyną… Książka do nabycia w domach sióstr michalitek.
Audiobook

„SREBRO NA CZERWONEJ ZIEMI”

Książka wydana z okazji 25 lecia pracy michalitek w Kamerunie. Ciekawe opisy i relacje, mądre komentarze, sporo pięknych zdjęć – wszystko o trudach misyjnej służby
w BETARE-OYA i NGUELEMENDOUKA. Co przeżywają polscy misjonarze z dala od ojczyzny, co jest ich największą radością na afrykańskiej ziemi, a co najbardziej smuci, niepokoi, zagraża? Wiadomości “z pierwszej ręki”, bo książka zawiera fragmenty listów od sióstr misjonarek.
W dodatku autorka – s. Eligia przez trzy lata pracowała jako misjonarkaw Kamerunie. Zachęcamy do przeczytania. Książka do nabycia w domach sióstr michalitek.

„Okno na świat. Siostry Michalitki w Libii w latach 1976-1993”

Książka poświęcona historii posługi Sióstr Michalitek w Libii

BÓG PONAD WSZYSTKO
Oratorium o bł. Bronisławie Markiewiczu

Dla uczczenia 100. rocznicy śmierci Księdza Markiewicza, Zgromadzenia Michaelickie wydały przepiękną pozycję: Oratorium Muzyczne „Bóg ponad wszystko”. Dzieło autorstwa Piotra Pałki z librettem s. Leonii Przybyło CSSMA.

BÓJ BEZKRWAWY

Jest to dramat z 1908 r. w siedmiu odsłonach z proroctwami błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza dotyczącymi Polski
i świata oraz wyboru Polaka na Papieża.

Tłem dramatu są prześladowania Polaków w czasie „Kulturkampfu”
na terenie Wielkopolski. Pruski zaborca stosował dyskryminację, posługiwał się często brutalnymi formami nacisku – nawet nie pozwalał się modlić w ojczystym języku. Autor – długoletni wychowawca młodzieży i duszpasterz ubogiego ludu – działał co prawda pod zaborem austriackim, ale z uwagą śledził represyjne posunięcia we wszystkich zniewolonych ziemiach polskich i w posłudze słowa upominał się o prawa swoich rodaków.

Najważniejszą częścią „Boju bezkrwawego” jest „Odsłona siódma”, która zawiera przepowiednie Anioła Polski. Dominują w niej akcenty wielkiej nadziei co do przyszłych losów narodu i świata. Ksiądz Bronisław Markiewicz wykorzystał w niej konkretne fakty i osobiste przeżycia.

„Bój bezkrwawy” został opublikowany po raz pierwszy w 1908 roku. Autor, zwracając się wtedy do ordynariusza przemyskiego o kościelną aprobatę, pisał w uzasadnieniu: „Szczegóły zawarte w siódmej odsłonie wziąłem z widzenia, jakie wydarzyło się 3 maja w Przemyślu roku 1863 między 5 a 7 godziną rano, i które zdecydowało o moim powołaniu kapłańskim i o jego kierunku od początku aż dotąd. To, co się ziściło, jest rękojmią, że i reszta się ziści”.

TRZY SŁOWA DO STARSZYCH W NARODZIE

Książka ta jest „swoistym rachunkiem sumienia, który autor (…) [pragnął] przeprowadzić wspólnie
z rodakami. »Pierwsze słowo« kieruje do Księży Duszpasterzy w sprawie: wyzwolenia ludu z ciemnoty religijnej. »Drugie słowo« skierowane jest do Księży Duszpasterzy na temat: Poznanie parafian, aby im lepiej służyć. »Trzecie słowo« do znakomitych ludzi świeckich: całe społeczeństwo i jego prawo wymagają odnowy
w Chrystusie.

Po wydrukowaniu [tej] pozycji, czynniki niezadowolone
z publikacji przystąpiły do blokowania kolportażu.

Książka bardzo szybko zniknęła z półek. Jedni kupowali, by w niej znaleźć sposób na wydźwignięcie z nędzy, zwłaszcza na terenie Galicji. Ale znalazły się też czynniki niechętne przemianom – wykupili [oni] znaczną część nakładu, by ją następnie zniszczyć”.

MICHALICKI AKATYST
ku czci św. Michała Archanioła

W Roku Życia Konsekrowanego, w 10 rocznicę beatyfikacji Założyciela Michalickich Zgromadzeń,
bł. ks. Bronisława Markiewicza i w czasie wielkich łask udzielanych Ludowi Bożemu przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła, podczas peregrynacji Figury z Groty Objawień na Gargano, powstał Michalicki Akatyst. Muzykę do tekstu, który napisała s. Leonia Przybyło przy współudziale s. Alicji Roś, skomponował Piotr Pałka, krakowski kompozytor i dyrygent.

ALBUM PAPIESKI

OPOWIEŚCI Z MALINKOWA

JAK BŁ. BRONISŁAW ZAUFAŁ
PANU BOGU

KOLOROWANKA 
Z MORAŁEM

ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ
KSIĄŻKA DLA DZIECI