POSTULAT

jest czasem stopniowego przechodzenia ze stylu życia świeckiego do życia we wspólnocie zakonnej i stanowi przygotowanie do nowicjatu.
Ma na celu weryfikacje motywacji i autentyczności powołania do życia w naszej rodzinie zakonnej oraz pogłębienie formacji ludzkiej
i chrześcijańskiej. Postulantki stopniowo wprowadza się

w proces poznawania siebie, umożliwia się uzupełnienie wiedzy religijnej, pomaga w rozwoju życia duchowego, zapoznaje się je
z duchowością, tradycja i dziełami apostolskimi Zgromadzenia. 

NOWICJAT

Jest podstawowym okresem formacyjnym
w życiu zakonnym. Jego celem jest rozpoznanie
i potwierdzenie powołania nowicjuszki do naszego Zgromadzenia oraz przygotowanie jej oddania się Panu Bogu  przez ślubowanie rad ewangelicznych. Sposób życia w nowicjacie powinien być nastawiony na oblubieńczą relacje z Chrystusem, wewnętrzną przemianę i dążenie do doskonałości. 

JUNIORAT

Obejmuje okres ślubów czasowych.
Jest kontynuacja rozpoczętej w nowicjacie formacji zakonnej i apostolskiej, trwającej do złożenia profesji wieczystej. Formacją junioratu kieruje mistrzyni junioratu.