Katolickie Placówki Wychowawcze „Nasz Dom”

Dziewczęta, które z różnych względów nie mogą przebywać w środowisku rodzinnym znajdują tutaj troskliwą opiekę, warunki do rozwoju, możliwość zdobycia praktycznych umiejętności a nade wszystkim codzienne serdeczne towarzyszenie na drodze dorastania do dojrzałości. 

Rodzinna atmosfera, wzajemne zrozumienie i współpraca to główne cechy naszych placówek wychowawczych. Wspólne spędzanie ze sobą czasu, zabawy czy wyjazdy sprzyjają zacieśnieniu więzi, ćwiczą umiejętności, odpowiedzialności i sprzyjają integralnemu wzrostowi. 

„Jak wychowamy sobie młode pokolenie, takie będziemy mieli
społeczeństwo w niedalekiej przyszłości.”
                                       bł. ks. Bronisława Markiewicza

Katolicka Placówka Wychowawcza 
Nasz Dom
Częstochowa
ul. Wręczycka 56

Katolicka Placówka Wychowawcza
Nasz Dom 
Miejsce Piastowe
ul.Ks.B.Markiewicza 22

Katolicka Placówka Wychowawcza
Nasz Dom
Mochnaczka
k. Krynicy Górskiej

Katolicka Placówka Wychowawcza
Nasz Dom
Warszawie
– Gołąbki,
ul. B. Śmiałego 37

Katolicka Placówka Wychowawcza 
Nasz Dom
Widełka 153 k. Rzeszowa,