Monthly Archives: styczeń 2023

Święto bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym

30 stycznia 2023 w Sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym odbyła się doroczna uroczystość odpustowa złączona z obchodami liturgicznego Święta Założyciela Michalickich Zgromadzeń zakonnych ks. Bronisława Markiewicza. W Sanktuarium w bocznym ołtarzu znajduje się sarkofag z relikwiami Błogosławionego.

Spotkanie byłych wychowanek w Miejscu Piastowym

Dnia 14 stycznia br. miało miejsce kolejne spotkanie byłych wychowanek KPW „Nasz Dom” z Miejsca Piastowego. Takie spotkania nie bywają częste i stąd wywołują serię wspomnień i emocji, a zatem są bardzo oczekiwane przez wszystkie „dziewczęta” (a dziś już panie nawet 40+), tym bardziej, że była to grupa zwłaszcza najstarszych wychowanek.

Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Czcigodnej Sł. Bożej M. Anny Kaworek – Sanktuarium św. Michała Arch. i Bł.ks. Br. Markiewicza w Miejscu Piastowym

W niedzielę chrztu Pańskiego w Sanktuarium św. Michała Archanioła i Bł.ks. Br. Markiewicza w Miejscu Piastowym o godz. 11.00 odbyła się Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Czcigodnej Sł. Bożej M. Anny Kaworek. 30. XII minionego roku wspominaliśmy 86 rocznicę Jej śmierci. We mszy św. uczestniczka licznie wspólnota Sióstr Michalitek wraz wiernymi z parafii i pielgrzymami nawiedzającymi Sanktuarium. Eucharystię koncelebrowali wielu kapłanów Michalitów

Spotkanie formacyjne sióstr juniorystek

Jak co roku w dniach 27.12-01.01. 2023 w Domu Generalnym w Miejscu Piastowym odbyło się spotkanie formacyjne sióstr juniorystek pod opieką s. mistrzyni junioratu Agnieszki Zych.
Tematem spotkania były słowa św. Pawła zaczerpnięte z Listu do Galatów ,, Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa”.
Tegoroczne rozważania głoszone przez ks. Leszka Ciocha michalitę, były kontynuacją wygłoszonych w ubiegłym roku konferencji prowadzonych poprzez kolejne stacje drogi krzyżowej pogłębionej o reflekcje nad życiem zakonnym.

Rekolekcje dla młodzieży z przywitaniem Nowego Roku

“Mam talent” to hasło czasu rekolekcji dla młodzieży z przywitaniem Nowego Roku. W kluczu wdzięczności wsłuchiwaliśmy się w przypowieść o talentach, by odkryć to, co otrzymaliśmy. Życie, godność dziecka Bożego, wiarę, rodzinę, przyjaciół, uzdolnienia….. Całe mnóstwo!