Monthly Archives: listopad 2022

Niedziela z Matką Anną – Widełka

13 listopada 2022 roku w Parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Widełce odbyła się niedziela z Czcigodną Służebnicą Bożą Matką Anną Kaworek z racji 150 rocznicy Jej urodzin. Z tej okazji podczas każdej Mszy Świętej s.Dawida Ryll – Przełożona Wspólnoty z Warszawy- Bemowo, oraz autorka książki ,,Dom w cieniu skrzydeł”powieści biograficznej o Czcigodnej Służebnicy Bożej przybliżała wszystkim zebranym jej postać, heroiczne życie i wielką wiarę.

Niedziela z Matką Anną – Kraków Bieżanów

6 listopada2022 roku w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie na Nowym Bieżanowie odbyła się niedziela z Matką Anną. Przeżywany jubileusz 150 rocznicy urodzin Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła przyczynił się do przybliżenia parafianom osoby Czcigodnej Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek. W oprawę liturgii włączyły się także siostry z pobliskich wspólnot: