Monthly Archives: luty 2023

Rekolekcje wielkopostne dla dziewcząt w Krakowie

U progu Wielkiego Postu, w dniach 24-26.02. odbyły się w Krakowie rekolekcje wielkopostne. Dziewczynom towarzyszyły s Agnieszka Mastej i s Magda Karamuz. Czas wypełniła nam modlitwa Słowem, Adoracja Krzyża, ale także radosne bycie we wspólnocie. Ze wzruszeniem wzięłyśmy udział w premierze Misterium Męki Pańskiej wystawionej na Scenie Salezjańskiej.

Zebranie Przełożonych lokalnych Zgromadzenia

W dniach 17-19 lutego w Domu Generalnym Zgromadzenia w Miejscu Piastowym odbyło się Zebranie Przełożonych lokalnych wspólnot Sióstr Michalitek z kraju i zagranicy. W Zebraniu uczestniczyło 35 sióstr wraz całym Zarządem Zgromadzenia. Tym razem Zebranie miało charakter głównie formacyjny. Treść konferencji wygłoszonych do sióstr przez o. Krzysztofa Górskiego OCD skupiała się wokół tematu wspólnoty, budowania relacji i zasad dobrego dialogu.

Szkolenie dla wychowawców w Miejscu Piastowym

W dniach 10-12.02.2023 r. odbyło się w Miejscu Piastowym spotkanie szkoleniowe w formie hybrydowej (stacjonarnie i on-line) prowadzone przez Panią Małgorzatę Więczkowską. Główny temat konferencji i rozmów dotyczył zagrożeń jakie niosą współczesne media społecznościowe, a szczególnie korzystanie ze smatfonów przez dzieci i młodzież. W szkoleniu uczestniczyły siostry, wychowawcy pracujący w michalickich przedszkolach, oratoriach i placówkach wychowawczych oraz rodziny zaprzyjaźnione.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pracy wychowawczej oraz za dar modlitwy w intencji dzieci i młodzieży.
Niech słowa Pani Małgorzaty Więczkowskiej “Czas – najważniejszym darem dla dziecka” pozostaną w naszych sercach jako drogowskaz w codziennej posłudze

Uroczystość pierwszej profesji zakonnej w Paragwaju

Dnia 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego pięć naszych sióstr nowicjuszek s. Paola, s.Monica, s.Rebeca, s.Jessica i s.Fernanda złożyły na ręce siostry Delegatki Matki Generalnej Leoni Przybyło pierwszą profesje zakonną. Uroczystość miała miejsce w Bottrell w naszym kościele znajdującym się na terenie nowicjatu.
Przed Eucharystią miało miejsce błogosławieństwo rodziców. Siostra Przełożona Leonia podziękowała rodzicom za dar ich córek dla naszego Zgromadzenia, następnie rodzice pobłogosławili swoje córki.