NASZE APOSTOLSTWO


Zadaniem apostolskim sióstr jest ukazywanie Chrystusa światu. Siostry, za przykładem Matki Współzałożycielki Anny Kaworek, są posłane szczególnie do ubogich dzieci i młodzieży, a także do wszystkich potrzebujących pomocy, zwłaszcza duchowej, aby pomagać im w odnalezieniu sensu życia i radości z posiadania Boga. Czynimy to z pomocą św. Michała Archanioła, na wzór wielkich wychowawców: św. Jana Bosko,
i bł. Bronisława Markiewicza.

Przyzywając Świętego Michała Archanioła
i Jego Aniołów,

walczących w imię Boże z potęgą szatana, siostry podejmują duchową walkę o zbawienie ludzi.
Niosą błogosławieństwo i miłość do miejsc naznaczonych ubóstwem i współczesnymi zniewoleniami.
Siłą michalickiego apostolstwa a zarazem metodą wychowawczą jest powściągliwość u praca.

To główne formy apostolstwa Sióstr. Apostołujemy całą swoją postawą, włączając w zbawcze dzieło Chrystusa wszystkie ciche obowiązki codziennego życia. Miłość stanowi istotę naszego apostolstwa i powinna przenikać wszystkie jego formy.

GŁówne dzieła apostolskie

Praca wychowawcza

Zgromadzenie otwierając się na natchnienia Ducha Świętego, rozeznaje aktualne potrzeby czasu i ludzi, służy Chrystusowi w dzieciach i młodzieży, szczególnie ubogich i pozbawionych opieki rodziców.  Prowadzi ośrodki wychowawczo-edukacyjne: placówki wychowawcze, oratoria-świetlice, żłobek, przedszkola, szkoły i inne dzieła. Zgodnie ze wskazaniami Ojca Założyciela i za przykładem Matki Współzałożycielki, nasze dzieła wychowawcze, oparte na metodzie uprzedzającej i zasadach powściągliwości i pracy, powinna cechować rodzinna atmosfera, klimat radości i życzliwości.

Katechizacja i świadectwo życia

Istotnym zadaniem Zgromadzenia jest przekazywanie prawd wiary świętej i wychowanie dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskim. Katechizacja zajmuje szczególne miejsce w działalności apostolskiej Zgromadzenia. Jest ona fundamentem wszelkiego nauczania
i wychowania religijnego.

Praca parafialna

Zgromadzenie podejmuje posługę duszpasterską
w parafiach i innych instytucjach kościelnych we współpracy z duchowieństwem. Prowadzi różne dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego: chroni życie najsłabszych, niesie pomoc rodzinom ubogim i wielodzietnym, chętnie spieszy z posługą samarytańską do chorych i samotnych