“Oratorium” to placówki wsparcia dziennego pod nazwą Katolicka Świetlica. Obecnie “Oratoria” prowadzone przez siostry działają w domach zakonnych sióstr w Przemyślu
i w Radomiu. Zgromadzenie prowadzi także Oratorium
w Krakowie przy parafii Najświętszej Rodziny
(Nowy Bieżanów), Oratoria parafialne w Szydłowcu

i w Wołominie. 

Oratorium jest historycznie pierwszym z dzieł Księdza Bosko, kontynuowanym przez
bł. ks. Bronisława Markiewicza. Oratorium to niejako rzeczywistość, która realizuje się w wielu formach,
ale z pewnymi istotnymi cechami: środowiskiem naznaczonym silnym duchem gościnności i  autentycznej edukacji ludzkiej; działanie wychowawcze ukierunkowane jest na ewangelizację, zwłaszcza młodzieży; chrześcijańską obecnośćw świecie młodzieży i w społeczeństwie obywatelskim. 

Doświadczenie ks. Bronisława Markiewicza sprawiło, że zaangażował om wielu młodych ludzi, aby mogli być prawdziwymi apostołami pośród swoich rówieśników.
Dorośli opiekują się z młodzieżą, a młodzi otaczają troską młodsze dzieci; na każdym spoczywa odpowiedzialność za współpracę w rozwoju moralnym i duchowym innych.
W ten sposób sami młodzi ludzie stają się protagonistami własnej drogi wzrostu we wspólnocie wierzących pasjonujących się Bogiem i głoszeniem dobrej nowiny.

Oratorium, w naszej tradycji, dba o rozwój dzieci mających na sercu integralne dojrzewanie  osoby. Towarzyszymy dzieciom i młodzieży, aby żyli zgodnie z myślą:
“Dobrze zagospodarowany  czas – to podstawa dobrego wychowania.” Poprzez grę, spontaniczne zabawy; życie  zaangażowane w oratorium (sport, kultura, muzyka, taniec, teatr); drogę formacji duchowej oraz życie
w przynależności do aktywnie działających grup młodzieżowych młodzież oratoryjna swą postawą włącza się  bezpośrednio zaangażowaniem w animację apostolską.

Wołomin

Kraków

Przemyśl