DOMY REKOLEKCYJNE

Centrum Świętego Michała Archanioła
– Miejsce Piastowe

Dane kontaktowe & Oferta

Dane Kontaktowe

ul.Ks.Bronisława Markiewicza 22
38-430 Miejsce Piastowe
tel. 571 700 686  – s. Wiesława
Nr konta bankowego  Bank Pekao SA  08 1240 1457 1111 0010 5070 8278