Konspekty

Człowiek nie może zaniedbać pewnego rozwoju umysłowego i duchowego bez obniżenia
nie tylko swej godności ludzkiej, ale nawet i siły zarobkowej, która jest tym większa, im
lepiej się rozumie zasadę i warunki wykonywanej roboty
(PiP R. 3 nr 10/1900/s. 74)

PROPOZYCJE KATECHEZ O BŁ. BRONISŁAWIE MARKIEWICZU,
do przeprowadzenia na wszystkich etapach nauczania od klasy I Szkoły Podstawowej po Szkoły Ponadgimnazjalne. Autorkami konspektów są większości siostry michalitki, pracujące jako katechetki w różnych szkołach. Jeden konspekt nadesłała p. Justyna Wójcik.Zachęcamy wszystkich, dla których ważna jest myśl zawarta w haśle Roku Markiewiczowskiego: “Bóg ponad wszystko!”, do przeprowadzenia lekcji religii o błogosławionym kapłanie, który w swoim życiu postawił Boga na pierwszym miejscu i w Jego imię w sposób charyzmatyczny służył Kościołowi i Ojczyźnie, poświęcając się dzieciom i młodzieży.

BŁ. Ks. BRONISŁAW MARKIEWICZ PRZYJACIEL MŁODYCH WYCHOWAWCA Załącznik Dodatkowy Załącznik Dodatkowy

Szkoła Podstawowa klasa I- III

Załącznik CZŁOWIEK O WIELKIM SERCU JAK BŁOGOSŁAWIONY BRONISŁAW ZAUFAŁ BOGU Załącznik MIŁOŚĆ BOGA PONAD WSZYSTKO Załącznik

Szkoła Podstawowa klasa IV – VI

Załącznik CZŁOWIEK O WIELKIM SERCU JAK BŁOGOSŁAWIONY BRONISŁAW ZAUFAŁ BOGU Załącznik

Katechezy
o Janie Pawle II

Szkoła Podstawowa klasa I – III

Jan Paweł II i Jego pasje Jan Paweł II i Jego pasje Załącznik Prezentacja

Szkoła Podstawowa klasa IV – III

Jan Paweł II i Jego pasje Prezentacja

W WOLNOŚCI NADZIEJA

Konferencje s. Marioli Lidii Bochniak, katechetki ze Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym, wygłoszone
w czasie miesięcznych spotkań do rodziców i innych osób przybywających na te spotkania.

Kilka słów o komunikacji interpersonalnej

Więcej...

Treść:
1. Znaki miłości.
2. Wewnętrzne dziecko.
3. Co daje komunikacja interpersonalna?
4. Kilka zasad komunikowania się?
5. Komunikacja niewerbalna.
4. Oznaki otwartości na drugą osobę.
7. Komunikat typu rJar1;.
8. Ćwiczenie praktyczne.
9. Jak mówić, aby nas słuchano?
10. Prawda w komunikowaniu się.

Kilka słów o emocjach

Więcej...

Treść:
1. Rozpoznawanie uczuć w sobie.
2. Siła i piękno uczuć.
3. Nazywanie i akceptacja uczuć.
4. Uczucia a grzech.
5. Przeżywanie i wyrażanie uczuć.
6. Po co zajmować się swoimi uczuciami?
7. Trauma.
8. Piękne słowa do Boga.