Uroczystość pierwszej profesji s. Agaty i s. Ewy

W liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel dwie siostry nowicjuszki, s. Agata Rusiecka i s. Ewa Szymczyk złożyły pierwszą profesję zakonną.  Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Wikariusz Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła ks. Krzysztof Poświata. Siostra Agata pochodzi z parafii Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi, Siostra Ewa z parafii Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
w Gładyszowie. Wdzięczne Bogu za dar powołania naszych sióstr, polecamy je Jego miłości, prosząc
o potrzebne dary Ducha Świętego i wierność do końca życia.