Category Archives: Aktualności

Uroczystość pierwszej profesji zakonnej w Paragwaju

Dnia 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego pięć naszych sióstr nowicjuszek s. Paola, s.Monica, s.Rebeca, s.Jessica i s.Fernanda złożyły na ręce siostry Delegatki Matki Generalnej Leoni Przybyło pierwszą profesje zakonną. Uroczystość miała miejsce w Bottrell w naszym kościele znajdującym się na terenie nowicjatu.
Przed Eucharystią miało miejsce błogosławieństwo rodziców. Siostra Przełożona Leonia podziękowała rodzicom za dar ich córek dla naszego Zgromadzenia, następnie rodzice pobłogosławili swoje córki.

Święto bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym

30 stycznia 2023 w Sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym odbyła się doroczna uroczystość odpustowa złączona z obchodami liturgicznego Święta Założyciela Michalickich Zgromadzeń zakonnych ks. Bronisława Markiewicza. W Sanktuarium w bocznym ołtarzu znajduje się sarkofag z relikwiami Błogosławionego.

Spotkanie byłych wychowanek w Miejscu Piastowym

Dnia 14 stycznia br. miało miejsce kolejne spotkanie byłych wychowanek KPW „Nasz Dom” z Miejsca Piastowego. Takie spotkania nie bywają częste i stąd wywołują serię wspomnień i emocji, a zatem są bardzo oczekiwane przez wszystkie „dziewczęta” (a dziś już panie nawet 40+), tym bardziej, że była to grupa zwłaszcza najstarszych wychowanek.

Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Czcigodnej Sł. Bożej M. Anny Kaworek – Sanktuarium św. Michała Arch. i Bł.ks. Br. Markiewicza w Miejscu Piastowym

W niedzielę chrztu Pańskiego w Sanktuarium św. Michała Archanioła i Bł.ks. Br. Markiewicza w Miejscu Piastowym o godz. 11.00 odbyła się Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Czcigodnej Sł. Bożej M. Anny Kaworek. 30. XII minionego roku wspominaliśmy 86 rocznicę Jej śmierci. We mszy św. uczestniczka licznie wspólnota Sióstr Michalitek wraz wiernymi z parafii i pielgrzymami nawiedzającymi Sanktuarium. Eucharystię koncelebrowali wielu kapłanów Michalitów

Spotkanie formacyjne sióstr juniorystek

Jak co roku w dniach 27.12-01.01. 2023 w Domu Generalnym w Miejscu Piastowym odbyło się spotkanie formacyjne sióstr juniorystek pod opieką s. mistrzyni junioratu Agnieszki Zych.
Tematem spotkania były słowa św. Pawła zaczerpnięte z Listu do Galatów ,, Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa”.
Tegoroczne rozważania głoszone przez ks. Leszka Ciocha michalitę, były kontynuacją wygłoszonych w ubiegłym roku konferencji prowadzonych poprzez kolejne stacje drogi krzyżowej pogłębionej o reflekcje nad życiem zakonnym.

Rekolekcje dla młodzieży z przywitaniem Nowego Roku

“Mam talent” to hasło czasu rekolekcji dla młodzieży z przywitaniem Nowego Roku. W kluczu wdzięczności wsłuchiwaliśmy się w przypowieść o talentach, by odkryć to, co otrzymaliśmy. Życie, godność dziecka Bożego, wiarę, rodzinę, przyjaciół, uzdolnienia….. Całe mnóstwo!

86 rocznica śmierci Czcigodnej Sł. Bożej M. Anny Kaworek

W 86 rocznicę śmierci Czcigodnej Sł. Bożej M. Anny Kaworek w Domu Generalnym w Miejscu Piastowym odbyła się uroczysta Msza św. z prośbą o jej rychłą beatyfikację. Mszy św. przewodniczył Ks. Bp Krzysztof Chudzio z Przemyśla w asyście kapłanów. Obecni byli parafianie Miejsca Piastowego, członkinie Wspólnoty Mi-ka-El i przyjaciele Zgromadzenia. Po liturgii była wspólna modlitwa przy sarkofagu Służebnicy Bożej, a potem radosne, świąteczne kolędowanie.

Zmarła s. Krzysztofa Skrzypczyńska

28 grudnia 2022 w Domu Generalnym w Miejscu Piastowym odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. S. Krzysztofy Skrzypczyńskiej. Mszy św. przewodniczył i słowo wygłosił przełożony Domu Macierzystego Michalitów ks. Tadeusz Musz. Razem z nim Mszę św. koncelebrowali kapłani ze wspólnoty zakonnej. Na uroczystości przybyli członkowie rodziny zmarłej Siostry i liczna grupa Sióstr z wielu domów zakonnych. W słowie pożegnalnym przełożona generalna M. Julia Szteliga podziękowała śp. s. Krzysztofie za ofiarą służbę Bogu w Zgromadzeniu i realizacje pragnienia „pełnienia woli Bożej każdego dnia i w każdej sekundzie życia”, jak zapisała to w swoich duchowych zapiskach. Po liturgii żałobnej w Kaplicy zakonnej, w kondukcie żałobnym, ciało siostry przewieziono na pobliski cmentarz i złożone do grobu, gdzie oczekuje na dzień swego zmartwychwstania.