Category Archives: Powołaniowe

Wielkopostny dzień skupienia

Tym razem w Radomiu, w sobotę 05.03. 2023 r. odbył się wielkopostny dzień skupienia, w którym wzięło udział 15 młodych ludzi. Towarzyszyły im s Agnieszka Mastej i s Ewa Sekita. Był to czas zatrzymania przy Słowie, budowania relacji i odkrywania na nowo, że Bóg nas zna po imieniu i w niczym się nie pomylił, gdy nas stwarzał. Z posługą sakramentalną tego dnia towarzyszył nam ks. Witold Gawlik. Wszelkie dobre natchnienia tego czasu zawierzamy opiece św. Michała Archanioła.

Rekolekcje wielkopostne dla dziewcząt w Krakowie

U progu Wielkiego Postu, w dniach 24-26.02. odbyły się w Krakowie rekolekcje wielkopostne. Dziewczynom towarzyszyły s Agnieszka Mastej i s Magda Karamuz. Czas wypełniła nam modlitwa Słowem, Adoracja Krzyża, ale także radosne bycie we wspólnocie. Ze wzruszeniem wzięłyśmy udział w premierze Misterium Męki Pańskiej wystawionej na Scenie Salezjańskiej.

Rekolekcje dla młodzieży z przywitaniem Nowego Roku

“Mam talent” to hasło czasu rekolekcji dla młodzieży z przywitaniem Nowego Roku. W kluczu wdzięczności wsłuchiwaliśmy się w przypowieść o talentach, by odkryć to, co otrzymaliśmy. Życie, godność dziecka Bożego, wiarę, rodzinę, przyjaciół, uzdolnienia….. Całe mnóstwo!

Odnowienia profesji zakonnej s. Elżbiety Borek

19 czerwca 2022 roku w Miejscu Piastowym odbyła się uroczystość odnowienia profesji zakonnej s. Elżbiety Borek CSSMA. Tydzień po złożonej profesji wieczystej w Zgromadzeniu Sióstr Św. Michała Archanioła s. Elżbieta odnowiła śluby zakonne w swojej rodzinnej parafii, w której otrzymała sakrament chrztu świętego, przyjęła pierwszą komunię świętą i odkryła dar powołania zakonnego.

Wielkopostne dni skupienia dla dziewcząt

Wielkopostne dni skupienia dla dziewcząt odbyły się 26 marca 2022r. w Krakowie oraz 2 kwietnia 2022r. w Warszawie. Ich przewodnim tematem było wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Dni skupienia prowadziła s. Paulina Wojdyła, s. Agnieszka Mastej oraz s.jun. Dominika Niemczyk. Posługę sakramentalną sprawowali księża michalici: ks. Marcin Kałwik i ks. Wojciech Kapusta. Rozważając Słowo Boże, każda z uczestniczek mogła osobiście usłyszeć wezwanie Chrystusa do podjęcia drogi nieustannego nawracania.