Wiosenny zjazd junioratu

W dniach 26-29 maja bieżącego roku siostry juniorystki przeżywały doroczny, wiosenny zjazd formacyjny. Odbył się on na Górze Św. Anny na Śląsku Opolskim i wpisał się w obchody 150. rocznicy urodzin Matki Współzałożycielki Anny Kaworek. W Słowie Bożym, głoszonym przez ks. Rafała Kamińskiego CSMA, nieustannie przeplatały się trzy postacie świętych kobiet: Maryja, św. Anna
i Matka Anna. W piątek siostry przeżywały dzień skupienia, który rozpoczęły od powrotu do istoty
i celu powołania – osobistej relacji i więzi z Jezusem. Kierunek duchowym rozważaniom nadała słynąca łaskami Figura Św. Anny Samotrzeciej, która trzyma na prawej ręce Jezusa – swojego wnuka, a na lewej Maryję – swoją córkę. Zatem piątek był poświęcony Jezusowi Chrystusowi. Siostry udały się śladami Jezusa cierpiącego, podążając po kalwaryjskich dróżkach i rozważając Mekę Pańską. Sobota była ofiarowana Maryi, jako Matce, która uczy nas rodzić Jezusa dla innych, wskazując na podstawowe zadanie osób konsekrowanych.
Z racji majowego czasu, ważnym elementem spotkania była Grota Lurdzka, gdzie siostry uczestniczyły
w nabożeństwach Maryjnych. W sobotę po południu siostry juniorystki dołączyły do programu pielgrzymki dziękczynnej Zgromadzenia. Tegoroczne spotkanie było również radosnym czasem bycia ze sobą, dzielenia się Słowem Bożym i doświadczeniami. Siostry są wdzięczne Panu Bogu i Siostrze Mistrzyni Agnieszce Zych za piękny i bogaty duchowo czas. /s. jun. Anna/