Odnowienia profesji zakonnej s. Barbary Kielar

26 czerwca 2022 roku w Iwoniczu Zdroju odbyła się uroczystość odnowienia profesji zakonnej s. Barbary Kielar CSSMA, która dwa tygodnie temu całkowicie oddała swoje życie Panu, składając śluby wieczyste
w Zgromadzeniu Sióstr Św. Michała Archanioła. W parafii, w której otrzymała sakramenty: Chrztu Św.,
Komunii i Bierzmowania o godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. Bogdana Nitki – proboszcza tej parafii. W koncelebrze uczestniczyli również ks. prałat Andrzej Chmura – poprzedni proboszcz parafii oraz ks. Krzysztof Poświata – Wikariusz Generalny Ksieży Michalitów. Na początku Eucharystii dzieci oraz przedstawiciele parafii przywitali s. Barbarę i wraz z pięknymi kwiatami złożyli życzenia. O piękno liturgii zadbali: ks. Łukasz Buczek, ks. Radosław Kwolek wraz z ministrantami i lektorami. Po homilii wygłoszonej przez ks. Proboszcza, Siostra Barbara wobec rodziców, rodziny, parafian i Sióstr Michalitek
wraz z Matką Generalną Julią Szteliga odnowiła swoje śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Po zakończonej Eucharystii nasza Siostra podziękowała wszystkim zebranym gościom za obecność, dar modlitwy i wszelką życzliwość. Każdy uczestnik tego wydarzenia otrzymał pamiątkowy obrazek od s. Barbary
i cukierki. Radujemy się razem z parafianami z Iwonicza Zdroju za wielki dar jakim jest powołanie zakonne
i wraz ze Św. Michałem Archaniolem i Założycielami naszego Zgromadzenia uwielbiamy Boga, że ciągle ,,wyprawia robotników na żniwo swoje”.