Marsz Wdzięczności za Św. Jana Pawła II Miejsce Piastowe

1 kwietnia br w Miejscu Piastowym o godz. 20. 00 wyruszył Marsz Wdzięczności za Św. Jana Pawła II. Uczestnicy marszu szli spod pomnika bł. Ks. Markiewicza przy Sanktuarium św. Michała Archanioła i zakończyli swoją wędrówkę przy pomniku św. Jana Pawła II w Targowiskach. Jest to miejsce, gdzie w 1997 roku samolot Ojca św. wylądował na podkarpackiej ziemi. Marsz miał charakter modlitewny. W rytmie rozważanych tajemnic różańcowych, wsłuchując się w treść nagrań przemowień Ojca św. setki pielgrzymów przemierzyło drogę, którą 26 lat temu przebył nasz Wielki Rodak.W tłumie szedł osobiście i modlił się z pielgrzymami ordynariusz archidiecezji przemyskiej abp. Adam Szal. Na zakończenie marszu pobłogosławił uczestników i podziękował za liczny udział w tym wydarzeniu.