Wiosenny zjazd formacyjny – Juniorat

W dniach 13-16 kwietnia wspólnota junioracka swój wiosenny zjazd formacyjny przeżywała w tym roku w Częstochowie. Spotkanie rozpoczęło się w piątek rano Eucharystią w intencji siostry Mistrzyni Agnieszki Zych
i sióstr juniorystek u stóp Maryi na Jasnej Górze. Po południu siostry włączyły się w sesję prowadzoną przez
o. Szymona Hiżyckiego OSB ,,Modlić się psalmami”, która odbyła się w Domu Rekolekcyjnym Księży Jezuitów
w Częstochowie.
W niedzielę czekała na siostry miła niespodzianka: spotkanie z naszym współbratem ks. Mieczysławem Kuclem CSMA, który przybył na Jasną Górę na uroczyste otwarcie sezonu motocyklowego.
W drodze powrotnej z Częstochowy najmłodsze siostry zatrzymały się na krótką modlitwę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Czas zjazdu był czasem zatrzymania się przy Słowie Bożym i radosnego dzielenia się darem wspólnoty!
Niech Pan będzie uwielbiony za ten piękny czas!!!