Category Archives: Ważne

Rekolekcje wielkopostne dla dziewcząt w Krakowie

U progu Wielkiego Postu, w dniach 24-26.02. odbyły się w Krakowie rekolekcje wielkopostne. Dziewczynom towarzyszyły s Agnieszka Mastej i s Magda Karamuz. Czas wypełniła nam modlitwa Słowem, Adoracja Krzyża, ale także radosne bycie we wspólnocie. Ze wzruszeniem wzięłyśmy udział w premierze Misterium Męki Pańskiej wystawionej na Scenie Salezjańskiej.

Zebranie Przełożonych lokalnych Zgromadzenia

W dniach 17-19 lutego w Domu Generalnym Zgromadzenia w Miejscu Piastowym odbyło się Zebranie Przełożonych lokalnych wspólnot Sióstr Michalitek z kraju i zagranicy. W Zebraniu uczestniczyło 35 sióstr wraz całym Zarządem Zgromadzenia. Tym razem Zebranie miało charakter głównie formacyjny. Treść konferencji wygłoszonych do sióstr przez o. Krzysztofa Górskiego OCD skupiała się wokół tematu wspólnoty, budowania relacji i zasad dobrego dialogu.

Szkolenie dla wychowawców w Miejscu Piastowym

W dniach 10-12.02.2023 r. odbyło się w Miejscu Piastowym spotkanie szkoleniowe w formie hybrydowej (stacjonarnie i on-line) prowadzone przez Panią Małgorzatę Więczkowską. Główny temat konferencji i rozmów dotyczył zagrożeń jakie niosą współczesne media społecznościowe, a szczególnie korzystanie ze smatfonów przez dzieci i młodzież. W szkoleniu uczestniczyły siostry, wychowawcy pracujący w michalickich przedszkolach, oratoriach i placówkach wychowawczych oraz rodziny zaprzyjaźnione.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pracy wychowawczej oraz za dar modlitwy w intencji dzieci i młodzieży.
Niech słowa Pani Małgorzaty Więczkowskiej “Czas – najważniejszym darem dla dziecka” pozostaną w naszych sercach jako drogowskaz w codziennej posłudze

Uroczystość pierwszej profesji zakonnej w Paragwaju

Dnia 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego pięć naszych sióstr nowicjuszek s. Paola, s.Monica, s.Rebeca, s.Jessica i s.Fernanda złożyły na ręce siostry Delegatki Matki Generalnej Leoni Przybyło pierwszą profesje zakonną. Uroczystość miała miejsce w Bottrell w naszym kościele znajdującym się na terenie nowicjatu.
Przed Eucharystią miało miejsce błogosławieństwo rodziców. Siostra Przełożona Leonia podziękowała rodzicom za dar ich córek dla naszego Zgromadzenia, następnie rodzice pobłogosławili swoje córki.

Święto bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym

30 stycznia 2023 w Sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym odbyła się doroczna uroczystość odpustowa złączona z obchodami liturgicznego Święta Założyciela Michalickich Zgromadzeń zakonnych ks. Bronisława Markiewicza. W Sanktuarium w bocznym ołtarzu znajduje się sarkofag z relikwiami Błogosławionego.

Spotkanie byłych wychowanek w Miejscu Piastowym

Dnia 14 stycznia br. miało miejsce kolejne spotkanie byłych wychowanek KPW „Nasz Dom” z Miejsca Piastowego. Takie spotkania nie bywają częste i stąd wywołują serię wspomnień i emocji, a zatem są bardzo oczekiwane przez wszystkie „dziewczęta” (a dziś już panie nawet 40+), tym bardziej, że była to grupa zwłaszcza najstarszych wychowanek.

Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Czcigodnej Sł. Bożej M. Anny Kaworek – Sanktuarium św. Michała Arch. i Bł.ks. Br. Markiewicza w Miejscu Piastowym

W niedzielę chrztu Pańskiego w Sanktuarium św. Michała Archanioła i Bł.ks. Br. Markiewicza w Miejscu Piastowym o godz. 11.00 odbyła się Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Czcigodnej Sł. Bożej M. Anny Kaworek. 30. XII minionego roku wspominaliśmy 86 rocznicę Jej śmierci. We mszy św. uczestniczka licznie wspólnota Sióstr Michalitek wraz wiernymi z parafii i pielgrzymami nawiedzającymi Sanktuarium. Eucharystię koncelebrowali wielu kapłanów Michalitów

Spotkanie formacyjne sióstr juniorystek

Jak co roku w dniach 27.12-01.01. 2023 w Domu Generalnym w Miejscu Piastowym odbyło się spotkanie formacyjne sióstr juniorystek pod opieką s. mistrzyni junioratu Agnieszki Zych.
Tematem spotkania były słowa św. Pawła zaczerpnięte z Listu do Galatów ,, Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa”.
Tegoroczne rozważania głoszone przez ks. Leszka Ciocha michalitę, były kontynuacją wygłoszonych w ubiegłym roku konferencji prowadzonych poprzez kolejne stacje drogi krzyżowej pogłębionej o reflekcje nad życiem zakonnym.