30 stycznia – liturgiczne wspomnienie Bł. ks. Bronisław Markiewicz

     30 stycznia, przypada liturgiczne wspomnienie bł. ks. Bronisława Markiewicza, kapłana. Dla wspólnot michalickich, jest to święto. W obecnym roku przeżywamy 180 lat od Jego urodzin, 130 lat od przybycia do Miejsca Piastowego i 130 lat od Jego śmierci. Dziękując Bogu za dar tak wielkiego Ojca, Kapłana i Założyciela zechciejmy na nowo spojrzeć na Jego duchowy Testament, który pozostawił we wspomnieniach Sióstr bezpośrednio z nim pracujących i tworzących początki naszego Zgromadzenia.