Dziękczynna Pielgrzymka na Górę Świętej Anny

28 maja 2022 odbyła się Dziękczynna Pielgrzymka na Górę Świętej Anny z okazji 150. rocznicy urodzin Czcigodnej Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek. Jednym z punktów programu była uroczysta Eucharystia w Sanktuarium Św. Anny pod przewodnictwem ks. bp Andrzeja Czai – ordynariusza diecezji opolskiej oraz ks. bp. Jana Kopca – ordynariusza diecezji gliwickiej z udziałem osób konsekrowanych z obu diecezji. Dziękując Bogu
za dar życia i powołania Matki Współzałożycielki Siostry wypraszały łaskę rychłej Jej beatyfikacji oraz daru nowych i świętych powołań do michalickiego Zgromadzenia.

“Na tej Kalwarii znanej mi od młodych lat, bo chodziłam co roku z pątnikami – chodziłam sama od kaplicy do kaplicy, po tych pagórkach, nie widząc nikogo, czasem ptaszek zanucił swoją pieśń. Cały Boży dzień chodziłam, nic nie jedząc, rzewnie płakałam i Boga prosiłam: Panie, co mam robić? Jednak odczuwałam niewidzialną rękę, która mi wskazywała powrót do Miejsca Piastowego…” /Matka Anna Kaworek/

Modlitwie na Dróżkach Kalwaryjskich, którymi niegdyś pielgrzymowała nasza Czcigodna Sługa Boża przewodniczył ks. bp Andrzeja Czaja. Nabożeństwo poprowadził o. Jonasz Marian Pyka – gwardian, kustosz sanktuarium. W kościele Wniebowzięcia NMP w Porębie miały miejsce Nieszpory podczas których Słowo Boże wygłosił ks. Andrzej Pytlik – proboszcz z Kuźni Raciborskiej.

Pielgrzymka na Górę Św. Anny – Dzień II 
Kolejny dzień pielgrzymowania poprowadził do Ujazdu –  miejscowości, w której młoda Anna Kaworek przybyła wraz z rodzicami jako pięcioletnie dziecko w roku 1887 z Biedrzychowic. Tutaj ukończyła szkołę elementarną
i 6 klas niedzielnej szkoły średnie. W tej miejscowości odbyła się dziękczynna Eucharystia za dar Matki Anny Kaworek pod przewodnictwem ks. Rafała Kamińskiego CSMA.

 „Jak jeszcze chodziłam do szkoły, to w tej miejscowości był szpital dla starych niewiast. One nosiły płaszcze z białym krzyżem na plecach – bardzo mi się podobały
i zawsze ciekawie na nie patrzyłam. W mym sercu coś się budziło, ale nie miałam pojęcia o zakonie.” /Matka Anna Kaworek/

Biedrzychowice – ostatni przystanek pielgrzymiego szlaku śladami naszej Matki Współzałożycielki. To tutaj 18 czerwca 1872 roku przyszła na świat Anna Kaworek. Dwa dni później 20 czerwca przyjęła chrzest w tutejszym kościele parafialnym. W godzinach popołudniowych wraz z wiernymi parafii Wniebowzięcia NMP odbyły się Nieszpory z krótkim Nabożeństwie Eucharystycznym, oraz konferencja wygłoszona przez s. Kingę Walkiewicz CSSMA.