Zmarła s. Reginalda Mirosława Stokarska – 8.XI.1933- 6.VI.2022

6 czerwca br w domu Generalnym  Zgromadzenia w Miejscu Piastowym odeszła do Pana s. Reginalda  Stokarska. Przeżyła  88 lat. Całe jej życie zakonne oddane było posłudze apostolskiej i wychowawczej,  zwłaszcza pośród dzieci i młodzieży. Miała serce michalitki – wychowawczyni. Była prekursorką Ruchu Oazowego w Zgromadzeniach michalickich.   Z wielkim oddaniem  pełniła  posługi katechetki , wychowawczyni w Warszawie, Szydłowcu, Przytyku, Głogowie Małopolskim,  Jaśle i Klimkówce. Ostatnie  lata spędziła w Domu Generalnym w Miejscu Piastowym, doświadczając ciężkiej choroby.  Z pasją realizowała swoje powołanie zakonne przeżywszy 69 lat w Zgromadzeniu. Do ostatnich dni chciała uczestniczyć w życiu Wspólnoty zakonnej, pomimo zaawansowanej choroby i  wyniszczenia organizmu. Poświęcała innym swoje talenty
i zdolności organizatorskie, zawsze pełna radości i entuzjazmu, kochała życie. Taką ją zapamiętałyśmy i taką zawierzamy Bożemu Miłosierdziu ufając, że Pan obdarzy ją szczęściem wiecznym.

9  czerwca br w Domu Generalnym Zgromadzenia w Miejscu Piastowym odbyły się uroczystości pogrzebowe s. Reginaldy Stokarskiej.  Mszę sw. pogrzebową o godz. 11.00 sprawowało 4 kapłanów michalitów, a przewodniczył jej ks. Marek Kucharski – proboszcz parafii św. Zygmunta w Szydłowcu, gdzie przez długie lata posługiwała do niedawna s. Reginalda. Okolicznościowe słowo wygłosił ks. Józef Tyniec  CSMA, który w ostatnim czasie  towarzyszył duchowo  siostrze w przyjmowaniu krzyża choroby. Podkreślił, że mimo  tych trudnych doświadczeń nasza s. Reginalda zachowała w sobie do końca pasję życia i zdolność zgadzania się wolą Bożą w niesieniu trudów codzienności.

W uroczystej liturgii uczestniczyły licznie siostry Zgromadzenia,   15- osobowa delegacja z Szydłowca oraz  kilka osób w pobliskiej Klimkówki, gdzie siostra  była kiedyś posłana przez Zgromadzenie. Piękne letnie słońce, świeżość zieleni  i rozśpiewane ptaki  towarzyszyły konduktowi żałobnemu, który w procesji odprowadził śp. s. Reginaldę na pobliski zakonny cmentarz .

Prośmy z ufnością za śp. s. Reginaldę : „Dobry Jezu, a nasz Panie daj Jej wieczne spoczywanie”.