Uroczystość złożenia Ślubów Wieczystych

12 czerwca w Zgromadzeniu Sióstr  Świętego Michała Archanioła 2 siostry juniorystki  s. Barbara Kielar 
i s. Elżbieta Borek złożyły śluby wieczyste. Uroczystość ta miała miejsce w Domu Generalnym w Miejscu Piastowym. Eucharystii,  podczas której siostry złożyły swoją profesję na ręce przełożonej generalnej m. Julii Szteliga przewodniczył  ks. Krzysztof Poświata –  wikariusz generalny Zgromadzenia Michalitów. W koncelebrze uczestniczyli również kapłani z rodzinnych parafii sióstr  ceremoniantek. W radosnej , rodzinnej atmosferze święta dziękowałyśmy Bogu za wspaniałomyślną odpowiedź sióstr na dar powołania i polecałyśmy
je w modlitwie prosząc o błogosławieństwo na dalsze lata życia w rodzinie zakonnej.