Ponowienie profesji czasowej

W liturgiczne Wspomnienie Rodziców Najświętszej Maryi Panny, świętych Joachima i Anny, czyli 26 lipca
b.r., w dniu kiedy świętujemy także imieniny naszej Matki Współzałożycielki, Czcigodnej Sł. Bożej Matki Anny Kaworek, osiem sióstr juniorystek złożyło profesję czasową. Siostry przygotowując się do tego szczególnego wydarzenia, którym są zaślubiny z Panem, przez osiem dni, wraz z innymi siostrami trwały na modlitewnej pustyni, odprawiając rekolekcje zakonne. Ćwiczenia duchowe w Domu Generalnym naszego Zgromadzenia
w Miejscu Piastowym, poprowadził ks. Wiesław Rafacz, kapłan diecezji rzeszowskiej. Ojciec rekolekcjonista przewodniczył również uroczystej Eucharystii, podczas której siostry ślubowały na okres jednego roku czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. W głoszonym Słowie, kaznodzieja przypomniał
fundamentalną prawdę, że konsekracja zakonna swymi korzeniami sięga sakramentu chrztu świętego i w pełni go urzeczywistnia. Sakramentu, w którym Bóg przyjmując nas jako swoje dzieci, zobowiązuje się do wierności wobec nas. Łamiąc chleb Słowa Bożego, podany nam na ten dzień przez Kościół, lament Jeremiasza oraz przypowieść o chwaście i dobrym nasieniu, ukazał nam oblicze Boga, który zawsze jest wierny i miłosierny. Zobowiązał nas do pamięci o tym, że nawet gdy my odchodzimy od Pana, popadamy w grzech, On nie zmienia swojej postawy. Po zakończonej Eucharystii i odśpiewaniu hymnu junioratu, wszystkie siostry juniorystki oraz tegoroczne neoprofeski, otrzymały od Matki
Generalnej posłanie i błogosławieństwo na nowe placówki i obowiązki albo na
kontynuację powierzonych zadań na dotychczasowych placówkach.
Zwieńczeniem uroczystości był wspólny obiad oraz radosne bycie razem.