Niedziela z Matką Anną – Kraków Bieżanów

6 listopada2022 roku w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie na Nowym Bieżanowie odbyła się niedziela z Matką Anną. Przeżywany jubileusz 150 rocznicy urodzin Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła  przyczynił się do przybliżenia parafianom osoby Czcigodnej  Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek. W oprawę liturgii włączyły się także siostry z pobliskich wspólnot:  s. Agnieszka Mastej
 s. Elżbieta Borek i Dominika Niemczyk. Szczególnym wyrazem jubileuszowego dziękczynienie za dar życia
i powołania Matki Anny była  Adoracja Najświętszego Sakramentu przygotowana i prowadzona przez siostry. Podczas Mszy świętej z udziałem dzieci,  Siostra Przełożona Paulina Wojdyła opowiedziała najmłodszym  parafianom o dzielnej,  cichej bohaterce – Annie, która zostawiła nam ślady prowadzące do świętości. 
Ufamy, że  ten wyjątkowy czas wspólnego uwielbienia Boga i prośby o rychłą beatyfikację Matki Anny zaowocuje w sercach tych, którzy razem z Siostrami trwali na modlitwie.
/ s. Ewelina K. /