Krośnieńskie Spotkania Literackie

18 listopada br. w Krośnie w Muzeum Rzemiosła w ramach Krosnienskich Spotkań Literackich odbył się odbył się wieczór z poezją zatytułowany Jesienne refleksje. Jedna z bohaterek spotkania była s. Dawida Ryll – poetka, która zaprezentowała nowy zbiór swoich wierszy zebrany w tomiku “Za oknem mgła”. Obecnych było wielu znakomitych gości reprezentujących władze miasta, poeci i osoby związane z działalnością artystyczną. Uczestnicy mogli wysłuchać nowych wierszy s. Dawidy w interpretacji p. Katarzyny Kochanek, a po wydarzeniu spotkać się osobiście z autorką i otrzymać nowy zbiór wierszy opatrzony dedykacją. Gratulujemy s. Dawidzie bogatego już dorobku artystycznego i dobrych recenzji opublikowanych utworów.