Zebranie Przełożonych lokalnych Zgromadzenia

W dniach 17-19 lutego w Domu Generalnym Zgromadzenia w Miejscu Piastowym odbyło się Zebranie Przełożonych lokalnych wspólnot Sióstr Michalitek z kraju i zagranicy. W Zebraniu uczestniczyło 35 sióstr wraz całym Zarządem Zgromadzenia. Tym razem Zebranie miało charakter głównie formacyjny.  Treść konferencji wygłoszonych do sióstr przez o. Krzysztofa Górskiego OCD skupiała się wokół tematu wspólnoty, budowania relacji i zasad dobrego dialogu.  Siostry przełożone mogły przeżyć ten czas w refleksji i skupieniu jak również
w formie aktywnej, przez pracę w grupach. We wspólnotowym dzieleniu swoimi doświadczeniami poszukiwały odpowiedzi na potrzeby ich własnych wspólnot. Czas ten był także wypełniony wspólnotową modlitwą
i adoracją Najświętszego Sakramentu, skąd jak ze źródła można czerpać Boża mądrość na codzienne problemy życia. Część spotkania przeznaczono na sesję sprawozdawczo -informacyjną, w której przekazano najważniejsze sprawy i informacje z życia Zgromadzenia. Zebranie zakończyło się w niedzielne popołudnie
19 lutego br.