Rekolekcje dla rodziców dzieci z naszych przedszkoli

W dniach 10-12 marca 2023 r. w naszym Domu Rekolekcyjnym w Miejscu Piastowym, odbyły się rekolekcje dla rodziców dzieci z przedszkoli prowadzonych przez nasze Zgromadzenie. W  spotkaniu tym uczestniczyło
16  rodzin. Były to rodziny z Jasła, Pruchnika, Krakowa, Poronina oraz Ząbek. Przewodnikiem duchowym w tym czasie był Brat Jan Kania OFMCap, który poprzez głoszone Słowo Boże, katechezy, posługę sakramentalną oraz sprawowanie Eucharystii, towarzyszył rodzicom w odkrywaniu Bożego Miłosierdzia. Natomiast w trosce
o  dzieci i młodzież rodzice wysłuchali konferencji Pani Krystyny Górskiej o zagrożeniach duchowych.

Opiekę nad grupą 31 dzieci sprawowały siostry z przedszkoli. Dzieci uczestniczyły w  katechezie, ćwiczyły śpiew oraz integrowały się podczas wspólnej zabawy. Cała wspólnota rekolekcyjna spotkała się na modlitwie przy sarkofagu Błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza oraz Czcigodnej Służebnicy Bożej  Matki Anny Kaworek, wypraszając potrzebne łaski dla swoich rodzin.

Niech Bóg będzie uwielbiony w tym czasie, w każdej Rodzinie,  a także w naszej posłudze
w przedszkolach gdzie pracujemy.