Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

W dniach 25 – 26 maja bieżącego roku, Siostry z Miejsca Piastowego pielgrzymowały po sanktuariach maryjnych na ziemi warmińsko-mazurskiej. Pierwszym miejscem była Święta Lipka, gdzie uczestniczyły
w Eucharystii, wysłuchały koncertu organowego oraz zwiedziły sanktuarium. Kolejno nawiedziły Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Warmińskim gdzie zwiedziły miejsca uwięzienia Prymasa Tysiąclecia, bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Punktem docelowym był Gietrzwałd – Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.
W sobotni wieczór Siostry uczestniczyły w Apelu Jasnogórskim, a w niedzielne przedpołudnie uczciły Maryję, jak przystało na Dzień Matki. Wspólnota odśpiewała Godzinki ku czci Matki Bożej, uczestniczyła w Eucharystii oraz modliła się na różańcu w miejscu objawienia. Był również czas na zwiedzanie sanktuarium oraz na indywidualną modlitwę.