Spotkanie formacyjne Sióstr Juniorystek

W dniach 12-14 kwietnia 2024r. wspólnota junioracka wraz z Siostrą Mistrzyni Ewą Górlicką
przeżywała swoje spotkanie formacyjne. Tym razem odbywało się ono w miejscu szczególnie ważnym
dla każdej michalitki- w Pruchniku. Spotkanie rozpoczęło się spacerem śladami naszego
Błogosławionego Ojca Założyciela. Podczas zjazdu Siostrom posługiwał ks. Grzegorz Kossakowski
CSMA przez sprawowaną Eucharystię i głoszoną konferencję. Siostry przeżywając rok szczególnie
poświęcony Maryi odwiedziły pobliskie Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce, gdzie
zawierzały siebie i całe Zgromadzenie Miłosierdziu Bożemu przez ręce Maryi. Siostry miały także
wiele okazji do dzielenia się sobą i pełnych radości spotkań we wspólnocie.