Wspólnotę Sióstr z Radomia, Wernera
Za tych, którym służymy w kraju i na misjach
i za siostry misjonarki