DOM W CIENIU SKRZYDEŁ

Opowieść o życiu Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek, Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła
1. Słowo Wstępne
2. Na odpuście
3. Lekarstwo
4. Nyszka
5. W Ujeździe
6. W rodzinie Garbarów
7. Dotyk Ojca
8. Przy kołysce
9. Gwiazdka z nieba
10. Rozterki Michasia