Zebranie Przełożonych Lokalnych Zgromadzenia

W dniach 11-13 marca br. w Domu Genenralnym, w Miejscu Piastowym odbyło się wiosenne Zebranie Przełożonych Lokalnych Zgromadzenia. Wzięło w nim udział 34 siostry: w tym członkinie Zarządu,  formatorki, referentki i siostry przełożone 24 wspólnot Zakonnych. Z uwagi na czas trwającej wojny  nieobecne były siostry ze wspólnot zagranicznych oprócz Niemiec. Ze szczególną troską pamiętano w modlitwie o siostrach pracujących na Wschodzie: Ukrainie i Białorusi. Spotkanie rozpoczęło się w piątek , 11 marca, wspólnym dniem skupienia, który poprowadził o. Krzysztof Dyrek SJ. Temat rozważań  ukazywał rolę i funkcje przełożonej we wspólnocie zakonnej. Czas modlitwy i wysłuchane konferencje stanowiły element formacyjny spotkania.
Po zakończonej części modlitewnej nastąpiła część sprawozdawczo-informacyjna, którą poprowadziły siostry
z Zarządu. Matka Generalna Julia Szteliga przekazała siostrom przesłanie dla wspólnot omawiając najbardziej aktualne sprawy Zgromadzenia i Kościoła.  Omówiono planowane w tym roku wydarzenia obchodów 150- lecia urodzin Współzałożycielki Zgromadzenia  Matki Anny Kaworek.  Wiele miejsca poświecono udzielanej pomocy humanitarnej na rzecz Ukrainy, która jest w stanie wojny. Siostry podzieliły się doświadczeniami ze swego  zaangażowania w działalność pomocową.  Jedną z intencji sprawowanych mszy św. była prośba o dar pokoju
i ustanie wojny na Ukrainie. Spotkanie zakończyło się w godzinach południowych, w niedzielę 13 marca.