Spotkanie Sióstr Seniorek

W dniach 10-11 maja br. w Miejscu Piastowym w Domu Generalnym Zgromadzenia odbyło się dwudniowe spotkanie sióstr Michalitek – Seniorek. W spotkaniu  wzięło udział 38 sióstr. W programie spotkania przewidziano istotne elementy w formacji permanentnej. Specjalnie dla uczestniczek spotkania Eucharystie sprawował ks. Józef Groński CSMA.  W głoszonym słowie podjął następujące tematy: Pokój i radość w życiu zakonnym oraz Wspólnota drogą do świętości. W konferencji ukazał wartość  modlitwy, cierpienia i pracy w dojrzewaniu do osobistego uświęcenia. Siostry wzięły udział w wykładzie  p. dr  Elżbiety Żrebiec na temat wartości ruchu na świeżym powietrzu, ćwiczeń poprawiających równowagę, poprawiających mobilność osób starszych. Wieczorem siostry odśpiewały Majówkę na świeżym powietrzu przed figurą Matki Bożej, nie brakowało również czasu na wspólną rekreację. Dziś drugi dzień spotkania Sióstr Seniorek. W drugim dniu spotkania konferencje prowadziły nasze Siostry: s. Tymoteusza Gumińska – Pan Bóg obecny jest w każdym etapie życia i s. Nereusza Czubińska – Maryjność Michalitek. Wizerunki Maryi obiekty kultu Maryjnego w Miejscu Piastowym. W roku 150 urodzin naszej Wspłózałozycielki nie brakowało także modlitwy w Krypcie Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek.  Modlitwa o łaskę beatyfikacji wybrzmiała z serca każdej Siostry Seniorki. Spotkanie zakończyło się w godzinach wieczornych. Z wielka wdzięcznością w sercu siostry przeżyły
i przyjęły ten czas budowania i przeżywania siostrzanej wspólnoty wiary i modlitwy w michalickiej rodzinie. Odpowiedzialna za organizacje i przebieg całości spotkania była Wikaria Generalna  s. Zacharia Depta przy aktywnej  pomocy naszych sióstr pielęgniarek.