Spotkanie Sióstr Dyrektorek

W dniach 24-26.10.2022r.na Górze św. Anny, na Śląsku, odbyło się spotkanie Sióstr dyrektorek naszych placówek wychowawczych, przedszkoli, oratoriów i szkoły. Nad organizacją i całością spotkania czuwała Siostra Koleta Cyran- inspektorka d/s wychowania w naszym Zgromadzeniu. Duchowo przewodniczył nam brat Jan Kania OFMCap. W bliskości św. Anny, w pięknie jesiennej, słonecznej pogody siostry pochylały się nad Słowem Bożym, miały czas na medytację i modlitwę przemierzając drożki po których kiedyś chodziła nasza Matka Anna rozeznając wolę Bożą. Czas ten był bogaty w dyskusje, rozmowy, dzielenie się radościami i problemami z którymi spotykamy się w naszej posłudze wychowawczej wśród dzieci i młodzieży. Na spotkanie zaproszony został także pan mecenas dr Michał Poniatowski wykładowca prawa kanonicznego na UKSW w Warszawie.
Pan mecenas wyjaśniał od strony prawnej problemy z którymi siostry spotykają się w pracy. Dziękujemy Panu Bogu, s. Kolecie i każdej Siostrze za radość spotkania, wspólnej modlitwy i ubogaca nią się sobą.