Spotkanie Sióstr katechetek  

W dniach 21-23.10. 2022 r. w Miejscu Piastowym odbyło się spotkanie Sióstr katechetek  Zgromadzenia Sióstr  Świętego Michała Archanioła ze wszystkich placówek w Polsce. Siostry, odpowiadając na zaproszenie s. Kolety Cyran- inspektorki d.s. wychowania,  wykorzystały ten czas na tworzenie wspólnoty, wymianę doświadczeń  oraz dzielenie się swoimi umiejętnościami. W sobotę uczestniczkom zjazdu towarzyszył duchowo o. Gwardian Paweł Sroka OFM z Jasła, który sprawował Eucharystię, wygłosił Słowo oraz konferencję dotyczącą tematu  nowego programu duszpasterskiego – „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Druga część dnia została przeznaczona na doskonalenie warsztatu pracy katechety z wykorzystaniem  technologii informacyjno –    komunikacyjnych – TIK. „Michalitki – michalitkom” – tak można podsumować siostrzaną, życzliwą pomoc i prezentowanie na forum innowacyjnych metod oraz źródeł  czerpania pomysłów i inspiracji do ewangelizacji.  Wieczorem Siostry po wspólnej modlitwie różańcowej mogły trwać na adoracji w ciszy w  obecności Jezusa, prosząc Go o potrzebne łaski dla siebie nawzajem i dla podopiecznych, do których są posłane. W niedzielę po Jutrzni i Mszy Świętej
w Kaplicy Matki Bożej Niepokalanej uczestniczki spotkania wybrały się do Komańczy, aby podążać śladami wiernego ucznia Chrystusa – bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wdzięczne Bogu za czas spotkania wróciły na placówki, aby dalej siać ziarno, któremu wzrost daje Chrystus.

/s. Ewelina K./