86 rocznica śmierci Czcigodnej Sł. Bożej M. Anny Kaworek

W 86 rocznicę śmierci Czcigodnej Sł. Bożej M. Anny Kaworek w Domu Generalnym w Miejscu Piastowym odbyła się uroczysta Msza św. z prośbą o jej rychłą beatyfikację. Mszy św. przewodniczył Ks. Bp Krzysztof Chudzio z Przemyśla w asyście kapłanów. Obecni byli parafianie Miejsca Piastowego, członkinie Wspólnoty
Mi-ka-El i przyjaciele Zgromadzenia. Po liturgii była wspólna modlitwa przy sarkofagu Służebnicy Bożej,
a potem radosne, świąteczne kolędowanie.