Święto bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym

30 stycznia 2023 w Sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym odbyła się doroczna uroczystość odpustowa złączona z obchodami liturgicznego Święta Założyciela Michalickich Zgromadzeń zakonnych ks. Bronisława Markiewicza. W Sanktuarium w bocznym ołtarzu znajduje się sarkofag z relikwiami Błogosławionego. To miejsce nawiedzane jest często przez pielgrzymów, gdyż
ks. Markiewicz to nie tylko Zakonodawca, to przede wszystkim wielki Wychowawca dzieci i młodzieży, społecznik i mecenas  spraw najuboższych warstw społecznych XIX w. Propagator oświaty i kształcenia prostego ludu. Tutaj, od jego czasów do dziś działa Szkoła kształcąca młodzież w różnych kierunkach
i zawodach. Tego dnia o godz. 11 na uroczystej Eucharystii w Sanktuarium zgromadziły się licznie duchowi synowie i córki swego Założyciela – Księża i Siostry św. Michała Archanioła. Wokół ołtarza zgromadziła się także licznie rzesza uczniów Michalickiego Zespołu Szkól Ponadpodstawowych im. Bł. Ks. Br. Markiewicza
w Miejscu Piastowym. Uroczystej liturgii przewodniczył Przełożony Generalny Zgromadzenia Michalitów
ks. Dariusz Wilk w asyście pozostałych członków Zarządu i licznej grupie kapłanów, wśród których było obecnych 2 młodych księży z Kamerunu. Okolicznościowe słowo wygłosił Wikariusz Generalny ks. Krzysztof Poświata. W swoim wystąpieniu przypomniał o podstawowej zasadzie na której budował swoje życie duchowe  ks. Markiewicz – o pokorze.  Za wzorem Patrona tego miejsca św. Michała Archanioła w swojej posłudze, działalności i duchowości pragnął być wierny wyborowi – Któż jak Bóg! To On miał być zawsze pierwszy
i bez Niego – bez Boga, wszystko inne traciło wartość. „Jam nic – Bóg wszystko” zapisał w swoim duchowym dzienniczku. 
         W Eucharystii uczestniczyły również siostry Michalitki uczestniczące w dorocznych rekolekcjach zakonnych, które odbywają się w Domu Generalnym Zgromadzenia. Razem ze swoją Przełożona Generalną
– M. Julia Szteliga i Zarządem uczestniczyły czynnie w liturgii, która w tym dniu była sprawowana szczególni uroczyście. Na zakończenie Mszy św. przy ołtarzu  bł. Ks. Markiewicza przez jego wstawiennictwo powierzone zostały Bogu wszystkie prośby i aktualne potrzeby Zgromadzeń,  dzieła wychowawcze oraz przyszłość obecnej w tym miejscu młodzieży szkolnej. Z nadzieją wzniesiono do Boga prośbę o rychłe wyniesienie do chwały świętych o. Bronisława – Kapłana i Wielkiego Pasterza.